Fem verft legger i disse dager inn anbud på å gjenoppbygge lasteskipet. Prisen vil avgjøre om forsikringsselskapet finner det lønnsomt å sette skipet i stand igjen. Det er mest sannsynlig at det vil skje. «Rocknes» forsvinner trolig fra Bergen i løpet av en ukes tid.

Hvis båten blir reparert, blir det et omfattende arbeid å gå løs på. Sannsynligvis må hele maskinen demonteres og tas ut av skipet stykkevis og delt. Ødelagte deler må erstattes, og alle andre deler må rengjøres og sikres mot rust.

Alt inventar må renskes ut, og hver minste krik og krok skures og vaskes. De innvendige ødeleggelsene er faktisk så store at det kan lønne seg å bygge en helt ny akterseksjon.

All elektronikk og alt det elektriske om bord må skiftes ut. To måneder i sjøvann er for mye for så ømfintlig utstyr.

Flengen som «Rocknes» fikk under vannlinjen under grunnstøtingen, er midlertidig tettet. Ellers er skroget den delen av skipet som er mest intakt.

Det er knapt noen gitt å tippe hvor lang tid en eventuell reparasjon vil ta. Noen tror 7-8 måneder, andre mener det tar minst ett år.

Etter at «Rocknes» kom til Laksevåg, er det gjort svært lite om bord — rett og slett fordi skipets videre skjebne ikke er avgjort. Representanter for Jebsens og Laksevåg Verft har konsentrert seg om å klargjøre skipet for slepet bort fra Bergen.