ANNE-GRETHE DAHLARNE NILSEN (foto)

Totalt skal Det internasjonale Røde Kors bygge fire store regionkontorer på verdensbasis — et for Afrika, et for Amerika, et for Europa og Midtøsten og et for Asia og stillehavsområdet.

— Vi er først ut, så presset for å lykkes er ganske stort. Vi skal bygge opp en levedyktig organisasjon for dette enorme området. Feiler vi, får det konsekvenser for de tre andre kontorene. Vi er ganske enkelt nødt til å lykkes. Og det skal vi, sier påtroppende regionsjef Ole Johan Hauge (61) bestemt.

Enorme oppgaver

Hauge er utdannet lærer, men har de siste 21 årene arbeidet for Røde Kors. Han har internasjonal erfaring fra Bosnia, Serbia og Sri Lanka før han de fire siste årene ledet det internasjonale Røde Kors-forbundets delegasjon i Indonesia. Hauge er derfor godt rustet til oppgaven han nå skal i gang med.

— Jeg gleder meg til å være med på å skape et senter med rom for alle de ulike behovene som måtte dukke opp. Jeg vet vi står foran enorme oppgaver, innen for eksempel telekommunikasjon, logistikk, juss, informasjon og data. En nødhjelpsgruppe, som kan koordinere hjelpen ut i det enorme nedslagsfeltet vårt fra basen i Kuala Lumpur, skal også bygges opp. Men med 40-50 ansatte går nok dette bra, sier Hauge optimistisk.

Bitt av basillen

I gårsdagens vakre høstvær var det naturlig å legge intervjuet til en benk i Byparken. Hauge myser mot høstsolen.

— Bortsett fra familien, er det nok årstidene jeg savner mest når jeg bor langt hjemmefra. Tenk om jeg kunne byttet bort regntid og monsuntid med nordisk vår og høst, smiler han.

— Og familien?

— Min kone Eva (57) trives best hjemme på Espeland i Arna. Men hun og barna våre Gisle (28), Silje (24) og Linn Kristin (21) har vært med på mange utenlandsferder, blant annet to-tre år i Sri Lanka. Og vi er alltid sammen i sommerferier, til jul og til påske - enten her eller der. Vi forsøker å gjøre det beste ut av det. Som min datter pleier å si: «En god unnskyldning for å kunne reise», forklarer Hauge.

Og fars engasjement har virkelig smittet over på barna. Alle tre er bitt av basillen: Eldstemann Gisle reiste nylig som nyutdannet jurist til Afghanistan for Røde Kors. Silje arbeider som frivillig i Norges Røde Kors og er nok den som brenner aller mest for oppgaven. Og yngstemann Linn Kristin studerer japansk og vurderer å flytte til Japan.

Basert på tillit

Ole Johan Hauge er svært opptatt av at tilliten som folk har til organisasjonen Røde Kors, ikke må misbrukes.

— Humanitære organisasjoner må til enhver tid være ett hundre prosent tillitvekkende, både innad og utad. Vår store styrke ligger i troverdigheten bak det vi gjør, og det settes store krav til oss som arbeider i Røde Kors å opprettholde nettopp denne troverdigheten. Jeg messer mye om akkurat dette innad i organisasjonen, forklarer Hauge.

Med et ansvarsområde som strekker seg fra Afghanistan til Tasmania får den nye regionssjefen nok å bryne seg på.

— Ja, det er store og ulike behov i de mange forskjellige regionene. Området er også det som oftest i verden er rammet av store naturkatastrofer - som orkaner, vulkanutbrudd, flom og epidemier, sier han alvorlig.

Så myser Hauge mot høstsolen igjen. Det er tydelig å se at han gleder seg til avreisen og de nye utfordringene som venter i Kuala Lumpur.

Han ser faktisk ut til å ha brettet opp ermene allerede før ankomst Genève ...

KLAR FOR NYE UTFORDRINGER: Ole Johan Hauge (61) fra Espeland i Arna begynner denne måneden i jobben som regionsjef for Det internasjonale Røde Kors' Asia-kontor i Kuala Lumpur. - Jeg er veldig ydmyk overfor påågaven, og kommer nok til å bruke mye tid på å lytte for å finne ut hvor behovene er størst, sier Hauge. FOTO: ARNE NILSEN