Middelaldersenteret ved UiB (CMS) er ett av få fagmiljøer i Norden som nå har fått kvalitetsstempelet Nordisk senter for fremragende forskning.

Med tittelen følger inntil fire millioner kroner årlig i fem år og arbeid for ca. 20 forskere og stipendiater ved senteret.

— Dette betyr veldig mye for oss, sier forskningsdirektør Sverre Bagge ved CMS.

Mens fagmiljøene tidligere i stor grad har konsentrert seg om religion, statsdannelse og skriftlig- og muntlig kultur i hvert enkelt land, skal de nå utforske de nordiske likhetstrekkene.

— Det er slående hvor mye som er likt i Norden, og derfor påfallende hvor lite som er gjort av forskning med et felles nordisk blikk, sier Bagge.

Av 49 søkere var det bare fire som kom gjennom nåløyet og ble nordiske Senter for fremragende forskning.

Middelaldersenteret skal samarbeide med miljøer i Göteborg, Helsingfors og Odense om å utvide forståelsen av middelalderkulturen i Europa.

Avkristningen av Norden, statsdannelse og medierevolusjonen der nye autoriteter vokste frem ved innføringen av skriftspråket, er viktige prosjekter. Les mer på www.uib.no/cms/