Det er travle dager for kommunetoppene. Bergen kommunes kommunaldirektør gjennom mange år, Arne Mikael Landro, skal snart gå av. På tampen av karrieren gjør han nytte for seg i resepsjonen mens de ansatte streiker.

— Man må trå til i en streikesituasjon, sier Landro.

Postmannen

Informasjonsdirektør Robert Rastad er blitt vikarpostbud. De ansatte ved interndistribusjonen er også i streik.

— Jeg har lært veldig mye på få dager. Det er en stor utfordring, ikke minst når jeg skal holde hjulene i gang på informasjonssiden, sier Rastad.

Rastad opplever det hele som et slags leirskoleopphold, men han håper det ikke blir særlig langvarig.

Rastad sender ikke ut post for frankeringsmaskinen begir han seg ikke ut på.

Derfor må direktørene rundt om i kommunen selv ut og kjøpe frimerker og sende posten sin.

Storstreik

17.000 kommuneansatte er i streik. Den får følger for langt flere enn mottakere av internpost i rådhuset.

— Vi er jo veldig lei oss for at så mange barn og unge ikke får noe tilbud verken i barnehage, på skole eller i mange idrettsanleg. Det er det viktigste av alt, sier Rastad.

— Det er jo også klart at det blir en lettelse for meg når mine kolleger kommer tilbake på jobb så jeg ikke lenger lager «arkivirvar» i systemet.

Rastad tror streiken vil prege byen også etter den er ferdig.