• Juli er en unntaksmåned. Da er mye stengt, og vi i Kirkens SOS har vår travleste måned, sier Greta Gramstad, leder for Kirkens SOS i Bjørgvin.

I snitt får Kirkens SOS mellom 500 og 600 telefoner fra hele landet hvert døgn. I sommerferien er det enda flere fordi mange av de organiserte møteplassene holder stengt, og venner og familie er bortreist. Ensomheten blir derfor mer påtrengende.

— Mange synes ikke livet blir noe lettere selv om det blir lysere ute. Og sommeren er en unntakstilstand hvor mange aktiviteter stenges ned, sier Gramstad.

Krisetelefonen er en nødløsning for alle som er i krise, og ikke ser noe annet tilbud. Svært ofte er det folk med selvmordstanker.

To tredeler av dem som tar livet sitt er menn. Enten er disse unge eller så er de nokså gamle. Derfor håper hun å kunne plassere kort eller små plakater som forteller menn som sliter, hvor de hele døgnet kan få noen å snakke med anonymt.

Chatting åpner opp

Det siste store løftet til organisasjonene er en SOS-chat, hvor man i stedet for bruk av telefon kan chatte med de frivillige i Kirkens SOS.

— Det pussige er at chatting – som gir mer distanse enn å høre en stemme – får folk til å åpne seg mer enn gjennom telefonen. Her føler mange stor frihet til å kunne snakke om de verste ting på en anonym og uforpliktende måte. I andre sammenhenger, som i kommentarfeltene til nettavisene, har anonymiteten i en slik form skapt mange overtramp. Men for oss som snakker med folk i dypeste krise, synes mange å ha lettere for å åpne seg gjennom chatting enn i telefonen, sier Gramstad.

Ensomme barn

Det er ikke bare voksne som ringer krisetelefoner i ferien. Også for barn kan ferien være en vanskelig tid.

— Mange forbinder sommerferie og barn med noe positivt, men det er ikke alle som synes det er så gøy, sier Nelly Kongshaug, leder for Kors på halsen – Røde Kors sin hjelpetelefon for barn og unge.

Også Kors på halsen har opplevd en markant økning i henvendelser.

— Antall henvendelser på telefon har økt med en tredel siden skoleferien startet, og chat-tilbudet vårt har hatt en tredobling. Vi har mottatt 300 telefonsamtaler og 100 samtaler på chat, og vi har kun åpent mellom klokken 17 og 20 på ettermiddagen, sier Kongshaug.

Det er særlig to ting som går igjen i samtalene de mottar.

— Det er barn og unge som synes det er vanskelig å være igjen hjemme når alle de kjenner drar på ferie, og ikke skal på ferie selv. Så er det de som sliter med psykisk helse hele året, som får det vanskeligere når både venner og hjelpetilbudene tar sommerferie.

Trenger tusen til

Røde Kors-tilbudet er bemannet av frivillige medlemmer, som alle har fått opplæring i hvordan de kan hjelpe ungdommene som tar kontakt.

Kirkens SOS har rundt 1000 frivillige som bemanner telefoner over hele landet. Selv om de er mange, trenger de flere.

— For å få et døgnåpent chat-tilbud trenger vi tusen frivillige til på landsbasis, sier SOS-sjefen i Bjørgvin.

Hun er imponert over hvor mange, ikke minst unge, som gratis bruker fritiden sin på å snakke med mennesker man frykter skal ta livet sitt. Da mange av hennes eldre frivillige sluttet i fjor, rett og slett fordi de følte seg for gamle, ble disse erstattet av unge mennesker.

— De fleste frivillige er folk som går i fullt arbeid, og mange av disse jobber ikke med folk til dagen, som mange kunne tro. De er gjerne ingeniører, jobber i shipping eller er professorer. Men vi har også mange studenter og pensjonister, sier Gramstad.