De andre to er Trollstigen i Romsdalen og innsjøen Gjende i Jotunheimen.

Ikon-statusen betyr at det satses mer penger på å utvikle disse tre naturskapte prosjektene enn på de øvrige 15 nasjonale turistveiene som er fullført eller planlagt.

Trollstigen først
Vøringsfossen og Gjende blir fullført i planperiode II, det vil si etter 2012. Kostnadene vil ligge langt over det Turistveiprosjektet kan bære alene. Det må en form for spleiselag til.

Ifølge prosjektleder Jan Andresen i Turistveiprosjektet er det Trollstigplatået som først blir ferdig av de tre ikonene.

– Strekningen Geiranger-Trollstigen blir uansett åpnet som nasjonal turistvei og markedsført internasjonalt i 2009, selv om det måtte gjenstå noen arbeider til 2010, sier han.

Vil koste 2,3 milliarder
Totalt er de 18 nasjonale turistveiene i Norge beregnet å koste 2,3 milliarder kroner. Av dette vil 1,25 milliarder kroner gå over samferdselsbudsjettet og 400 millioner kroner over andre offentlige budsjetter. Resten er synergier gjennom privat deltakelse.

Av de 18 strekningene som er inkludert i Turistveiprosjektet, er det fem som allerede har fått status som nasjonal turistvei. Det er Hardanger, Saltfjellet, Gamle Strynefjellsvei, Helgelandskysten nord og Lofoten.

Fram mot 2015 skal 14 nye strekninger utvikles. Det er Aurlandsfjellet, Rondane, Valdresflya, Gaularfjellet, Senja, Havøysund, Varanger, Lofoten, Atlanterhavsveien, Geiranger-Trollstigen og Ryfylke. I tillegg kommer Jæren, Helgelandskysten sør og Andøya.

Innen 2015 er målet at det skal være 18 sammenhengende veistrekninger i Norge som har fått kvalitetsstempelet nasjonal turistvei.