— Dette har lenge vært ansett som et attraktivt boområde, men med den trafikkutviklingen vi nå ser, vurderer jeg å flytte, sier Geir Hartvedt.

Han bor med utsikt over Birkelandskrysset, og har sett området forandre seg fra en landbruksbygd til et ekspansivt næringsområde. Nå skyter utviklingen ytterligere fart.

I 2008 passerte det daglig 23.000 bilister på Flyplassvegen frem mot Birkelandskrysset, viser en trafikkanalyse konsulentselskapet Rambøll har utført for Avinor i 2011. Innen 2030 ligger det an til en dobling, men det kan og bli mer.

Bygger ny terminal

I trafikkanalysen er det skissert opp en rekke scenarioer for trafikkutviklingen i søndre bydel. Med full utbygging av flyplassen, ferdigbygget Ringvei vest og med den næringsutviklingen som ligger inne i offentlige og private planer for området, kan det i gjennomsnitt passere 58.000 biler her hver dag, noe som tilsvarer trafikken over trafikkmaskinen Danmarks plass.

Tallene skremmer Hartvedt.

— Skal veikryssene ta unna den store trafikkveksten, må vi regne med planfrie kryss som tar stor plass. Det vil gjøre området svært utrivelig for oss som bor her. Allerede i dag er vi plaget av støy, støv og eksos.

Dersom kollektivandelen øker med 50 prosent, slik den politiske målsettingen i Bergen er, ender trafikktallene på 44.000. Det skremmer også miljøvernerne.

— Å herregud, er Gabriel Fliflet sin første reaksjon da han får høre om den mulige trafikkveksten mot Flesland.

Nestlederen i Naturvernforbundet Hordaland mener dette er en ekstra grunn for at passasjerveksten som flyplassen legger opp til må stoppes. Han peker på at lokalpolitikerne har vedtatt at klimagassutslippene i kommunen skal ned 50 prosent i løpet av de kommende tiårene.

- Regnestykket går ikke opp

— Hvis man tillater en formidabel vekst i klimagassutslipp fra fly, og samtidig får en sideeffekt med økt biltrafikk, hvor skal man egentlig kutte? Politikerne lager seg et regnestykke som ikke går opp, sier han.

Fliflet sier de foreslår at alle flyreiser skal pålegges en ekstraavgift som er øremerket til opprustning av jernbanen i Norge.

— I tillegg må Avinor få andre signaler fra Samferdselsdepartementet. De må ta andre hensyn når det gjelder klimapolitikken, og ikke aktivt gå inn for å skape mer trafikk.

Prosjektdirektør Alf Sognefest i Avinor sier den skisserte trafikkveksten er en av årsakene til at Bybanen trengs.

— Derfor prioriteres det å bygge bybane hit, for å få håndtert trafikken fra flyplassen og området rundt.

Sognefest viser til at politikerne tenker seg en ny havn i området med tilhørende jernbaneterminal, i tillegg til en massiv næringsutvikling.

— Flyplassen er bare en liten brikke i dette. Totalt vil planene føre til at man kan få fjernet trafikk fra sentrumsområdene. Trafikkveksten er årsaken til at vi gjorde denne analysen, for å kunne planlegge et veinett som kan håndtere det.

Vurderer trafikantbetaling

En mindre utbygging på Flesland er ikke et alternativ for Avinor.

— Ikke når jeg hører på de signalene jeg får fra reiselivet og næringslivet i denne regionen, tvert imot.

Byutviklingsbyråd Filip Rygg kjenner ikke trafikkanalysen Avinor har fått utarbeidet, men han er vel kjent med at biltrafikken kommer til å øke kraftig i flere områder i og rundt Bergen.

— Den vil komme i sentrale deler av Åsane, med boligutbygging i Åsane nord og med næringsprosjekter mot øst. Vi må begrense trafikkveksten og da er det nærliggende å se på trafikantbetaling, men aller viktigst blir å bygge bybane til alle bydeler.

- Men en kraftig økning i bompengene i rushtrafikken er ikke et alternativ?

— I dette bystyret er det ikke flertall for en slik løsning, og jo mer jeg setter meg inn i dette spørsmålet, jo mer er jeg kommet i tvil. Det vi trenger er å dempe trafikken. Men vi skal ha en miks av positive og restriktive tiltak. Vi får mer av dette i årene som kommer, lover Rygg.

Bør det komme ekstraavgift på flyreiser?