Holmås er strålende fornøyd med innstillingen, og tror ikke det blir noe problem at han er fra Bergen.

– Oslofolk er rause. Jeg har bodd mesteparten av livet i Oslo, og representerer også den halvparten av Oslos innbyggere som er innflyttere, sier Holmås til Dagsavisen.

Ved siden av Heikki Holmås, har valgkomiteen innstilt på Andreas Behring og Inngunn Gjerstad som nestledere.

– Det er et poeng i seg selv at komiteen er enstemmig, sier Holmås, som vil starte mobiliseringen fram mot valgene i 2009 og 2011 så fort som mulig.

Holmås har vært stortingsrepresentant fra Oslo siden 2001, og sitter i dag i finanskomiteen. Han regnes som en av finansminister Kristin Halvorsens nære støttespillere.

FORNØYD: Heikki Holmås tror ikke det blir noe problem at han er fra Bergen. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ