MAJ-BRITT DAHLGIDSKE STARK (foto)maj.dahl@bt.no

Skarve 10 prosent av informasjonen kommer fra offentlige uavhengige informatører som Statens legemiddelverk.

– Styrkeforholdet er bekymringsfullt. Legene er i lomma på industrien., sier overlege dr. med. Olav Spigset ved Avdeling for legemidler, Regionsykehuset i Trondheim.

Norges første Spigset har gjennomført Norges første undersøkelse om hvor mye skriftlig informasjon allmennleger mottar fra legemiddelindustrien i løpet av ett år. Undersøkelsen er gjort ved Røros legekontor, og resultatene publiseres i dag i Tidsskrift for De norske lægeforening.

Hver dag får leger 12 sider reklame om seks ulike preparater.

– Vi må styrke legemiddelinformasjonen som er uavhengig av produsenter. Samtidig må legene kurses i hvordan de kan vurdere reklamen mer kritisk, mener Spigset.

«Rett i bosset» – Det meste går rett i bosset, sier allmennlege Arne Gill Haanshuus ved Minde legepraksis i Bergen.

Det er mange leger som mener at de ikke påvirkes av reklamefremstøtene. Det er en sannhet med modifikasjoner.

– Utenlandske undersøkelser viser at de påvirkes i større grad enn de tror, sier overlege Olav Spigset.

Det er blant annet reseptene som avslører legene. Men skriftlig materiell alene er ikke nok til å få legene til å forskrive medikamentet. Effektivt blir det først når reklamen kombineres med be-søk på legekontoret, kveldsmøter eller reiser med informasjon og sosialt samvær.

Når legene har hatt besøk av en legemiddelkonsulent fra industrien, eller deltatt på ulike kurs og møter, er det større sannsynlighet for at de velger deres preparat etterpå.

«Er bare mennesker» – Vi er bare mennesker. Hvis tre produkter er likeverdige, velger vi gjerne det vi har sett og kjenner best. Det er jo som med vaskepulver; det er ikke store forskjellene mellom merkene, sier Arne Gill Haanshuus.

Han har ingen tro på at norske leger velger et dårligere produkt til sine pasienter – selv om de har vært på betalte middager eller reiser.

– Vi forskriver det vi tror er best for pasienten. Vi er ikke kjøpt og betalt, sier allmennlege Arne Gill Haanshuus.

Les også: En milliard til markedsføring

SJELDEN KOST: Brosjyrer er ikke akkurat favorittlesestoffet til lege Arne Gill Haanshuus. Og besøk av legemiddelkonsulenter på kontoret begrenser han til 1-2 i uken. Faglige møter og kurs der ny forskning presenteres er best, mener han.