I morgon er det nøyaktig eitt år sidan den veldige eksplosjonen i Sløvåg, og tidle-gare denne veka uttalte både SFT og Alexela Sløvåg at no var det like før oppryddinga skulle bli gjort.

Ingen vil ta jobben

Men administrerande direktør Håkon Ivarson i Alexela Sløvåg opplyser no at dei ikkje har fått nokon som vil ta på seg jobben, og at det er uvisst når det even-tuelt vil skje.

— Vi er i direkte forhandlingar med to norske og to utanlandske selskap om dette, men vi har ikkje fått noko underteikna noko kontrakt på jobben, seier han.

— Kvifor ikkje?

— Det verkar som om dei som driv mot-tak er blitt skremd av alt mediestyret rundt denne saka.

— Men Alexela hevdar jo at dette er ufarleg avfall, og mottaka skal vel vere proffe på dette?

— Våre vanskar med å finne mottakar viser etter mi meining kor stor makt media har. Prisane på desse tenestene er dessutan skrudd i været, dei er blitt tredobla sidan eksplosjonen, seier Ivarson.

Kan bli regresskrav

Dermed er det ifølgje Alexela-direktøren heilt uvisst når det kan bli rydda opp ved det tidlegare Vest Tank.

— Vi vil ikkje gje nokon falske von rundt dette. Saka er så delikat at eg ikkje torer å gå ut med noko konkret før avtalen er i boks, seier han.

— Vi arbeider for at det skal skje raskt, men kan ikkje seie noko sikkert.

Ivarson påpeikar at det er ei stor oppgåve å fjerne dei 400 tonna med masse.

— Og det var jo eigentleg ikkje vår oppgåve.

— Kva meiner du?

— Avtalen var jo at dette anlegget som vi overtok frå Vest Tank skulle vere tomt for avfall, seier han.

— No blir det ei rekning som vi håpar at det offentlege vil hjelpe oss med, eller så må vi vurdere andre løysingar.

— Er det aktuelt med regresskrav overfor personar i det tidlegare Vest Tank AS?

— Det vil eg ikkje kommentere no. Men du kan jo sjølv tenkje deg svaret, seier direktøren.

Skuffa ordførar

Gulen-ordførar Trude Brosvik er både overraska og skuffa over at selskapet heller ikkje denne gongen kan love noko sikkert. SFT gav Alexela frist tidlegare i månaden med å fjerne dei 400 tonna med ureina, illeluktande masse.

— Vi trudde på at dei endeleg hadde ein klar plan, men så er det altså kontrabeskjed igjen, seier Brosvik.

— No må vi stille oss spørsmålet om vanskane skuldast at ingen vil ta imot avfallet, eller om problemet er at Alexela ikkje vil betale det jobben kostar. Eg forventar eit svar og ein tidsplan.

Synspunkt? Diskuter saka her!

IKKJE RYDDA EITT ÅR ETTER: Ingen kom til skade i sjølve den voldsomme eksplosjonen, men folk i Gulen kommune har hatt store etterverknader av ulukka. ARKIVFOTO