LENA VERMEDAL

Stord

Da stormen Inga slo til som verst på onsdag, kansellerte Sivilforsvaret den planlagte alarmen i frykt for å uroe folk unødig.

Men om sirene hadde ult, ville 20.000 innbyggere i vekstkommunen Fjell, 17.000 stordabuer, 14.000 vossinger, 2000 husnesinger og over 1000 innbyggere på Dale i Vaksdal ikke hørt et pip. Heller ikke folk i mange nye boligområder i Bergen ville hørt noe.

Ifølge Sivilforsvaret i Hordaland er 53 anlegg på såkalt mobiliseringsstatus. Det vil si at de må oppgraderes med ny teknologi og ikke kan brukes i en akutt krisesituasjon.

Ulykker og naturkatastrofe

— Disse varslingssystemene ble etablert under krigen. I dag har vi fått et helt nytt trusselbilde, med industriulykker og naturkatastrofer. Det burde vært gjort en ny vurdering av disse anleggene, sier Anne-Margrete Bollman, distriktssjef i Sivilforsvaret i Hordaland.

Saken har vært diskutert internt, særlig i forbindelse med eksplosjonsfaren som oppsto da en gasstanker holdt på å gå på land ved Fedje i høst. Problemet er bevilgninger.

— Det koster 50.000 kroner å oppgradere et anlegg. Vi er en liten etat sammenliknet med Forsvaret. Budsjettene våre er ikke i samsvar med utviklingen av trusselbildet, sier Bollmann.

Et kjapt regnestykke tilsier at det vil koste 2.650.000 kroner å få oppgradert de 53 anleggene og dermed få varslet hordalendinger som i dag ikke hører sirenene.

SMS-varsling på prøve

I Sogn og Fjordane er situasjonen langt bedre.

— Vi når de fleste største byene og tettstedene, men Stryn og Eid når vi ikke, sier Leiv Jarle Bergheim, operativ leder i Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt.

På landsbasis er 1300 anlegg operativ, mens 300 anlegg står på mobiliseringsstatus. 1100 ble testet onsdag, og 95 prosent av dem virket.

— Etter 11. september har vi foretatt en del utskiftninger. Nå satser vi på å ferdigstille arbeidet i løpet av året, sier Kristian Rosvold, rådgiver ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Han kan ikke si hvor mange i Hordaland som vil bli oppgradert.

— Er det godt nok at store kommuner som Stord, Voss og Fjell er uten varsling?

— Det må vi foreta en vurdering av sammen med sivilforsvarsdistriktene og fylkesmennene, sier Rosvold, som også prøver ut nye former for varsling, blant annet med SMS.

- Ikke godt nok

— Det er dumt å ikke benytte mulighetene i ny teknologi. Dette skal ikke være istedenfor, men i tillegg til sirener, sier Rosvold.

Stord-ordfører Magne Rommetveit liker dårlig at det ikke finnes varslingssystem for innbyggerne i en krisesituasjon.

— At alle varslingsanleggene hos oss ligger nede og ikke er brukende er ikke godt nok. Men det kan godt være at andre former for varsling og teknologi hadde vært bedre, sier Rommetveit, som ser for seg en SMS som kan pumpes ut til alle med mobiler på øya.