RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bergens-tidende.noNorske myndigheter har til nå ikke villet tro Jafaris dokumentasjon på at hun har tilknytning til det opposisjonelle miljøet i hjemlandet. Like før jul fikk hun sitt femte og endelige avslag på søknaden om asyl i Norge. Den iranske kvinnen virker deprimert og nedbrutt når hun samen med de to barna sine, datteren Nazanien (13) og sønnen Peiman, (11), møter BT på ettromshybelen sin på Marstein asylmottak. Tror ikke på identiteten Tobarnsmoren forteller hun var sekretær i det opposisjonelle tidsskriftet Adineh før hun måtte flykte fra Iran 1996. Hun forteller at det skjedde etter at sjefen hennes, redaktør Faraj Sarkouhi, ble arrestert.Jafari og barna hennes klarte å komme seg ut av landet med egne pass. En agent hjalp dem til Norge. Underveis ble de fratatt passene sine, forteller hun. Det skulle vise seg å bli deres ulykke. Norsk politi tror nemlig ikke på identiteten deres. Etter sterkt internasjonalt press fra Amnesty, Pen-klubben og andre menneskerettighetsorganisasjoner, ble redaktøren løslatt etter halvannet år. I dag bor han i Tyskland. Barna mannens eiendom Susan Jafari var gift da hun måtte flykte. Men hun forteller at mannen mishandlet henne og barna både fysisk og psykisk. Han skal også ha funnet en annen kvinne. Drar hun tilbake til Iran, vil barna bli tatt fra henne, sier hun. De er blir betraktet som mannens eiendom i Iran. Flere ganger har Jafari gjort norske flyktningmyndigheter oppmerksom på forbindelsen mellom henne og redaktør Sarkouhi. Blant annet har hun oppgitt telefonnummeret hans til saksbehandlerne i Justisdepartementet slik at de selv kunne ta kontakt med ham. Gråter Nå er et anbefalingsbrev som redaktøren har skrevet til de norske flyktningmyndighetene hennes siste håp. Advokaten arbeider med en ny søknad om en omgjøringsbegjæring.Jafari satt 20 måneder i kirkeasyl på Sortland i Nordland de fire årene hun har bodd i Norge. Påkjenningene har vært så store at hun flere ganger har måttet få legehjelp på grunn av psykiske problemer.Alle som møter henne, merker at hun er sterk preget av den vanskelige livssituasjonen hun og barna er kommet i. Under samtalen med BT, bryter hun flere ganger sammen i gråt.En uke før jul fikk hun beskjed om at både hun og barna straks må forlate landet på egen regning. Politiet kan komme når som helst og sette henne og barna på flyet til Teheran.

Les også: — Offer for lemfeldighet - En skandale

REDDE: 11 år gamle Peiman, moren Susan Jafari (43) og søsteren Nazanien (13) er redd for hvilken skjebne som venter dem om de bli sendt tilbake til Iran. FOTO: KNUT STRAND