• Elever og foreldre har grunn til å føle seg lurt, sier Harald Schelderup (Ap), etter at to bergensskoler blir ytterligere forsinket.

I dag la Bergen kommune ut melding om at Nattland oppveksttun blir ytterligere ett år forsinket. I tillegg skriver BA at Varden skole også blir ytterligere forsinket. Begge de to skolene skulle stått ferdig i år, men blir nå ikke ferdig før 2017.

— Vi er veldig lei oss. Alt som kan gå galt har gått galt med nye Nattland skole, sier finansbyråd Liv Røssland (Frp) til BA.

Problemene

Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap, som er ansvarlig for byggingen, forklarer på Bergen kommunes hjemmesider at forsinkelsene skyldes tre hovedårsaker.

  • Regulering.
  • Grunnforholdene var vanskeligere enn prøvene/prosjekteringen viste. Det er problemer med en underleverandør som ikke leverer i henhold til avtalt fremdrift.Dette følger byrådsavdelingen opp med alle midler kommunen har tilgjengelig.

Arbeid gjenstår

Nattland og Varden var to av de verste skolene i Bergen da oppussingen av dem startet.

I tillegg var elleve andre skoler på den første listen over skoler som skulle utbedres. Så langt er bare Minde og Søreide skole fra den listen ferdig rehabilitert.

På flere av de andre skolene gjenstår ennå arbeid:

Alvøen skole : Her var skisser for rehabilitering og mindre tilbygg ferdig, men nye elevtallsprognoser har vist at elevtallet ventes å gå ned. Prosjektet er derfor satt på vent, for å få kvalitetssikret prognosen.

Damsgård skole : Skisser er ferdig, og entreprise utlyst. Kunne vært ferdig, men fordi elevene fra Varden skulle få bruke erstatningslokalene til Damsgård i et halvt år, ble prosjektet utsatt.

Holen skole, ungdomstrinnet : Rehabilitering utsatt for å samkjøres med rehabilitering av barnetrinnet ved samme skole.

Garnes ungdomsskole : Strakstiltak er utført, men den endelige løsningen er ny ungdomsskole i Arna på Seimsmyrane. Reguleringsprosessen for denne skolen pågår.

Frykter flere forsinkelser

Gruppeleder og byrådslederkandidat for Ap, Harald Schjelderup, tror det kan komme enda flere meldinger om skoleforsinkelser fra byrådet.

— Barn, foreldre og ansatte ved disse skolene har grunn til å føle seg lurt av byrådet. Dette betyr selvfølgelig at de midlertidige løsningene fortsetter for de elevene, men har konsekvenser for alle bergensere. Forsinkelsene betyr at prosjektene blir dyrere, og det er penger som må tas fra andre formål, som oftest skole eller eldreomsorg, sier Schjelderup.

Han viser til at dette forsterker de problemene kommunen allerede har.

— Senest på bystyremøtet denne uken fikk vi presentert en revisjonsrapport fra Deloitte om tre byggeprosjekter som har sprukket på budsjett og hvor kommunen får kritikk for dårlig prosjektstyring, blant annet Helleren svømmeanlegg, som har sprukket med mange hundre millioner. Når det gjelder Nattland skole nærmer det seg en firedobling av det opprinnelige budsjettet, sier Schjelderup.

— Jeg skulle gjerne sagt at nå er jeg overrasket, men jeg er ikke det. Dette har skjedd så mange ganger på så mange bygg, og det er alvorlig for økonomien til Bergen kommune. Vi hadde en gjeld på fem milliarder i 2003, nå er den snart 20 milliarder. Det er heldigvis planlagt rehabilitering og nybygg etter skoleforfallet, men om de også sprekker på tid og budsjett, står vi i fare for å få en økonomi som er helt ute av kontroll, sier Schjelderup.

- Skaper politikerforakt

Han mistenker at flere av skoleprosjektene vil sprekke på både tid og budsjett.

— Vi har parlamentarisme i Bergen, og det er veldig klart hvem som har ansvar for det som er på grensen til skandaler når det gjelder bygg og forsinkelser. Men, det er klart at dette skuffer barn og foreldre og rammer hele det politiske systemet i Bergen og skaper politikerforakt, sier Schjelderup.

LEI SEG: – Vi er veldig lei oss. Alt som kan gå galt har gått galt med nye Nattland skole, sier finansbyråd Liv Røssland (Frp) til BA, etter at det viser seg at Nattland skole blir ytterligere forsinket .FOTO: ODD E. NERBØ