— De fleste butikker og kjøpesentre er flinke til å anmelde butikktyver, men ofte klarer de ikke å gjøre dette på en korrekt måte. Derfor blir sakene henlagt, sier politibetjent Arild Skjelbreid ved Fana lensmannskontor.

Den vanligste feilen er at anmeldelsene mangler underskrifter fra ansvarlige personer.