— Når Statens Helsetilsyn har fratatt ham autorisasjonen som psykolog, mister han automatisk medlemskapet hos oss, sier leder i Norsk Psykologforening, An-Magritt Aanonsen til Bergens Tidende.

Aanonsen mener at psykologer skal kunne ha muligheten til å prøve nye metoder i behandlingen. Men hun mener også at psykologer må arbeide etter prinsipper som er forsvarlige og dokumenterte.

— Slik jeg har forstått det opplever pasientene at psykologen i Florø bringer dem tilbake til tidligere liv. Det har ikke noe med vanlig regresjonsterapi å gjøre. Vanligvis dreier denne typen terapi seg om å slippe til minner fra tidlig barndom, sier Aanonsen.

Da Rune Amundsen for et par år siden var i hardt vær kontaktet han Norsk Psykologforening.

— Vi tilbød ham rådgivning og dialog. Men han tok ikke imot tilbudet, sier An-Magritt Aanonsen.

Psykologforeningen pleier å ha respekt for Helsetilsynets avgjørelser i forbindelse med tilbaketrekking av autorisasjon.

— Det kan teoretisk tenkes situasjoner der vi er uenige. Men i denne konkrete saken har vi ikke tenkt å foreta oss noe, sier Aanonsen.