Eidsvåg Kulturhus er nokså malingslitt, og skal males i sommer. Maling, koster og alt verktøy er allerede på plass.

Stillas settes opp i uke 26, og styret inviterer til dugnad. Vi har spurt mange på forhånd, interessen har vært stor, og nå er vi klar til å male og å ta imot din innsats.

Du trenger ikke male hele huset, ikke en gang en hel vegg, men om du har et par timer å avse en eller annen kveld eller formiddag fra uke 26 — så ring :

**Tor Fjelldal - 55 33 05 95 / 97 72 77 68

Jan Spjeldnæs - 55 39 97 28 / 91 79 26 42**

— eller stikk bortom og meld deg på stedet.

Alle er hjertelig velkommen til en innsats, liten eller stor.

Arne Nilsen