— Dette er en gledens dag for Bergen og personlig er jeg veldig glad for at Snøhetta får realisere dette fantastiske bygget, sier Djupedal til bt.no.

På møtet mellom ministeren og representanter for skolen er en blitt enig om prosessen videre, og departementet vil skrive ut et nytt opddragsbrev til Statsbygg.

Man er også blitt enige om å avblåse den tillyste arkitektkonkurransen som departementet hadde varslet til høsten.

— Departementet konstaterer at engasjementet i Bergen og Hordaland har vært spesielt sterkt for å få realisere Snøhettas bygg, og vi er nå blitt enige om hvordan prosjektet skal kunne realiseres som et spleiselag mellom flere eksterne aktører. Hvem disse vil bli, er det for tidlig å si noe om, men det er også klart at departementet vil strekke seg langt for å få realisert planene, uten at jeg vil tallfeste eventuelle nye kostnadsrammer, sier Djupedal.

— Aldri før har vi gått inn på en slik ordning, men Snøhettas bygg i Bergen er spesielt, og jeg er glad for at alle parter ser ut til å kunne akseptere en slik løsning. I prosessen videre, blir det nå en stor utfordring å kvalitetssikre arbeidet på en forsvarlig måte, men vi holder fast på at intensjonene i Snøhettas utkast skal følges, sier Øystein Djupedal.

Dette er Snøhettas skisse av den nye Kunsthøgskolen.
SNØHETTA