Mens Sponheim fortsatt befinner seg i tenkeboksen, har hans partifeller i hjemfylket for lengst bestemt seg. Allerede på fylkesstyrets møte 1. november i fjor på Voss var konklusjonen entydig. Hans partikolleger i hjemfylket mente Sponheim burde trekke seg.

Ba om utsettelse

På møtet var det enighet om at fylkesleder Terje Breivik skulle bringe dette videre til Sponheim selv og valgkomiteen. Før Breivik fikk kontaktet Sponheim og valgkomiteen, fortalte Sponheim Bergens Tidende at han ønsket å utsette avgjørelsen til januar.

— Den dagen jeg gir meg, må jeg i hvert fall ha i tankene at det skal være en klar etterfølger. Da må jeg ta hensyn til totalsituasjonen for partiet. På dette stadiet er jeg i reell tvil, sa Sponheim.

BT er kjent med at Sponheims lederkandidatur også var oppe på et nytt fylkesstyremøte. Sponheim selv fikk vite om fylkesstyrets oppfatning i god tid før jul. Det samme fikk valgkomiteen, men ikke offentligheten. Dette for å unngå en oppmerksomhet rundt saken som både kunne skade Sponheim og partiet. Fortsatt er fylkesleder Breivik lojal overfor vedtaket.

— Hordaland Venstre har naturlig nok en mening om lederspørsmålet og det vi har diskutert i fylkesstyret er videreformidlet til Lars Sponheim og valgkomiteen, var alt Breivik ville si til Bergens Tidende i går kveld.

Oppfattes som arrogant

Heller ikke andre fylkesstyremedlemmer ønsker å stå åpent frem med sine synspunkter. Men etter det BT får opplyst er det flere forhold som teller med når fylkesstyret ønsker lederskifte.

  • Sponheim oppfattes av mange som arrogant og lite flink til å lytte til andre. Dette er et problem både internt og eksternt.
  • Sponheim har vært lite flink til å dyrke frem gode og sterke arvtakere.
  • Etter to gode valg med Sponheim som leder, har partiet gjort det stadig dårligere i valg, og oppslutningen om partiet er i dag langt lavere enn den var da Sponheim tok over.

For valgkomiteen ble problemene med å finne en leder som har bred støtte i partiet ikke mindre etter at fylkesleder Tveiten hadde uttrykt fylkesstyrets mening. Skulle Sponheim bestemme seg for en nye periode som leder, blir hjemfylkets manglende støtte en tung klamp om foten for Sponheim. Det gjør ikke saken lettere at ti av 16 spurte fylkesledere uttalte til TV2 i oktober i fjor at de ønsket et lederskifte til landsmøtet i mars.

Tvil om arvtakere

De to mulige arvtakerne til Sponheim er nestleder Trine Skei Grande og Olaf Thommessen. Førstnevnte, som og er parlamentarisk leder for Venstres lille stortingsgruppe, skal ifølge VG ha bedt Sponheim om å fortsette. Olaf Thommessen kom fra det store intet og ble sentralstyremedlem på landsmøtet i 2002, men har ellers ingen politisk erfaring å snakke om.

Sponheim selv har vært tvetydig i sine uttalelser, som til BT i desember.

— Sannheten er at jeg er veldig i tvil, for etter snart åtte år i denne posisjonen kan jeg slå fast at det har vært uhyre krevende. Det er mye som drar i retning av at jeg gir meg, men jeg må tenke på hva partiet er best tjent med. Og når det gjelder mine personlige ambisjoner, kan jeg vel si det slik at de taler for at jeg gir meg.

Ifølge VG hadde han på dette tidspunkt egentlig bestemt seg for å fortsette i ytterligere to år. I går kveld var det ikke mulig å få noen kommentar fra Sponheim. Han er på reise i India.

SVIKTES: Lars Sponheim.