SVEINUNG BERG BENTZRØD

Punktum er satt i Karlsvik-saken. Etter det Aftenposten erfarer, foreligger det en skriftlig avtale om forlik med Forsvaret, som også er undertegnet av Atle Torbjørn Karlsvik. Partene har planlagt å offentliggjøre dette i dag.

I to rettsinstanser, Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett, er Karlsvik frifunnet for anklager om grovt bedrageri, knyttet til reiseregninger på til sammen drøyt 60.000 kroner.

Interessert i forlik

Nylig ble det kjent at Riksadvokaten ikke anker dommen fra lagmannsretten, der Karlsvik var en hårsbredd fra å bli dømt for bedrageri knyttet til et beløp på 7000 danske kroner. Et ikke tilstrekkelig stort flertall av dommerne ønsket å dømme ham for forhold knyttet til et delvis militært, delvis privat opphold i Esbjerg i Danmark for noen år tilbake.

I ettertid har både Forsvaret, Karlsvik og hans advokat Dag Steinfeld signalisert at de har vært interessert i et forlik.

Dersom partene ikke hadde kommet frem til et forlik, ville Karlsvik og Forsvaret, nå ved Regjeringsadvokaten, stått foran en åtte uker lang rettsmaraton i Bergen tingrett, med start tirsdag 15. april.

Stort press

Forsvaret har i sitt prosesskriv foran denne sivilsaken hevdet at Karlsvik har belastet Forsvaret for 800.000 kroner, for forhold, delvis private, som er Forsvaret uvedkommende. Dette dreier seg om alt fra reiseregninger til festivitas, bl.a. med fokus på godtgjørelser Karlsvik har ment seg berettiget til som offiser på sitt nivå. Forholdene knytter seg til Karlsviks tid som sjef for Sjøforsvarets skoler i Bergen.

Atle Torbjørn Karlsvik og hans familie har vært utsatt for et nesten umenneskelig press etter at generalløytnant Arne Bård Dalhaug, sjef for Forsvarsstaben, innledet saken mot ham. Nå slipper Karlsvik den belastningen som en ny, langvarig rettssak, som meget mulig kunne blitt avløst av en ankesak til lagmannsretten, ville medført. Han mister jobben som sjef for fellesstaben i Forsvarsstaben, men kan legge saken bak seg.

Avskjedigelse

Forsvaret oppnår å avskjedige Karlsvik. Man slipper en rettssak der Dag Steinfeld, som prosessfullmektig, hadde kunnet legge frem atskillige eksempler på at andre offiserer, helt opp til Karlsviks nivå, ansatt i den militære delen av Forsvaret som i Forsvarsdepartementet, ved anledninger har tillatt seg samme utgiftspraksis som Karlsvik.

Verken advokat Elisabeth Stenwig hos Regjeringsadvokaten eller Dag Steinfeld ville i går kommentere Aftenpostens opplysninger.

Aftenposten/Bergens Tidende

INNGIKK FORLIK: Kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik slipper ny rettssak, men blir avskjediget. I dag vil trolig partene presentere forliket. FOTO: SIGBJØRN SANDSMARK