Toppe, som er listetopp for Hordaland Sp til høstens stortingsvalg, var plukket ut av ledelsen til å innlede om skolepolitikk. Det gjorde hun tydeligvis bra, for skoledebatten ble gårsdagens klart lengste.

— Det var gøy at vi fikk i gang en så lang og bred debatt om skole. Det kan jeg ikke huske at vi har hatt på landsmøtet tidligere, sier Toppe.

  • Er det dette du vil jobbe med dersom du kommer på Stortinget?
  • Ja, det kan godt være. Jeg har sittet i oppvekstkomiteen i Bergen og kjenner skoleområdet til fingerspissene som mor til seks, hvorav fem er i skolen, sier Toppe.

Fire barn på SFO

Hun hadde partilederen på sin side da hun gikk til angrep på SV og Aps planer om heldagsskole fra første klasse. Liv Signe Navarsete gjentok i går sin skepsis til heldagsskolen, og sendte deretter Toppe ut med artilleriet.

  • Heldagsskole er kostbar, og vi klarer ikke å innføre den og samtidig styrke kvaliteten på undervisningen. Man lager ikke en dårlig film bedre ved å gjøre den en time lengre, sa Toppe og høstet applaus.

Hun fortalte salen om sin erfaring som seksbarnsmor. Fire av ungene har gått på SFO, en ordning som Toppe mener har fått urettferdig mye kritikk.

  • Barn har godt av litt fri lek. Før lekte ungene i gaten, nå skjer det på SFO. Alt må ikke være læring og undervisning, og jeg mener det er riktig å ha et skarpt skille mellom læring og lek. Mine barn gleder seg til SFO nettopp fordi det ikke er så styrt av de ansatte, sier hun.

Tar avstand fra SV

Toppe er også opptatt av foreldrenes valgfrihet - et område der hun mener Sp skiller seg fra SV og Ap.

  • Det er nok noen ideologiske skiller. Vi mener ikke at staten skal ta ansvar for hele oppveksten til barna. Og barn har ulike behov. Jeg har for eksempel en sønn som ikke ville gå i SFO. Da innrettet vi oss etter det, sier hun.

Toppe er også uenig med vedtaket SV gjorde om å avvikle alle privatskoler.

  • Vi må ha et visst mangfold, selv om vi selvsagt skal unngå kommersialisering. Dagens privatskolelov fungerer fint, sier hun.

Fikk ros fra Navarsete

Partileder Liv Signe Navarsete roste Toppe for hennes innlegg. Hun medgir at Senterpartiet har vært for lite tydelig på skolepolitikk tidligere.

  • Vi har nok snakket for lite om innholdet i skolen, og for mye om kommuneøkonomi og bygninger. Jeg synes Kjersti og den etterfølgende debatten viste at dette er noe som engasjerer mange, sier hun.

De aller fleste som gikk på talerstolen var kritisk til heldagsskolen, og det ventes et vedtak om å beholde dagens timetall når programmet skal vedtas i dag.

Kan bli overkjørt

I så fall har Sp snudd de siste ukene. I programkomiteen var det klart flertall for å øke timetallet gradvis i ungdomsskolen. Nå sier Navarsete og sentralstyret at de ikke ønsker noen timeøkning.

  • Jeg mener vi nå må prioritere helt andre ting. Vi må få flere og bedre lærere og øke kvaliteten innenfor den skoledagen vi har, sier hun.
  • Men når både Ap og SV vil ha heldagsskole, ligger det ikke i kortene at dere vil bli overkjørt på dette spørsmålet i en eventuell Soria Moria II-avtale?
  • Vi i Sp tar standpunkt til enkeltsaker på eget grunnlag. Så må vi arbeide for å få de standpunktene igjennom i forhandlinger. Husk at det finnes mange mellompunkter mellom full heldagsskole og ingen utvidelse av skoledagen, sier Navarsete.
FRIDGEIR WALDERHAUG