Dermed blir de to barnehageaktørene en av Norges største leverandører av barnehagetjenester, med over 2000 barnehageplasser og rundt 550 ansatte.

— Vår hovedmotivasjon en den påvirkningskraften en så stor aktør vil ha. Vi ønsker å bli en premissleverandør ikke bare for barnehagesektoren i Bergen, men også nasjonalt, sier direktør i Regnbuen Barnehager, Stig Are Mauland.

Bakgrunnen til sammenslåingen er Vappus underskuddsproblemer i nærbarnehagene. En betingelse for sammenslåingen var at Regnbuen Barnehager kunne garantere for videre drift av de små barnehagene til Vappus.

— Vi har lett etter en løsning i hele år, og hadde det ikke vært for de ressursene vi nå får til rådighet, hadde vi nok måtte legge ned barnehagene med to og tre avdelinger, sier Vappus-direktør Cathrine Haugen.

Blir aksjeselskap

Etter sammenslåingen vil Vappus-navnet videreføres, men gjøres om til et aksjeselskap. Det betyr at Vappus´ barnehagedrift som ideell stiftelse er historie etter 63 år.

— Vi ble overraskende fort enige om premissene for sammenslåingen, og fant raskt ut at vi deler de verdiene som ligger til grunn bak driften, sier Haugen.

I det nye selskapet vil Regnbuen sitte igjen med aksjemajoriteten, mens den gamle stiftelsen Vappus ender opp med en mindre eierpost.

Regnbuen-direktør Mauland avviser at den nye barnehagegiganten vil drive kun for å tjene penger, selv om nye Vappus nå vil bli knyttet opp mot kommersiell virksomhet.

— Man trenger en idealist i magen for å i det hele tatt drive barnehager. Ingen går inn i barnehagesektoren utelukkende for å gjøre profitt, mener han.

Han lover at det nye aksjeselskapet vil jobbe for å bevare mangfoldet i Barnehage-Bergen.

— Vi er bevisste på at barn og foreldre har ulike behov, og ser verdien av nærbarnehagene. Derfor tror vi også at vi kan bruke stordriftsfordelene vi nå får til å drive de små barnehagene uten underskudd, sier han.

Fornøyd byråd

BT skrev tidligere i høst om Eidsvåg barnehage, som Vappus har vedtatt nedlagt. Nå vurderer de to barnehagetoppene å snu, og jobber nå for å finne løsninger for videre drift.

— Vi har fått en samarbeidspartner med helt andre ressurser enn det vi tidligere har hatt. Nå vil det være en mulighet for at vi kan ta de investeringene som trengs for å sikre videre drift av Eidsvåg barnehage, sier Vappus-direktør Haugen.

Barnehagebyråd Filip Rygg (KrF) er også godt fornøyd med sammenslåingen.

— Vi trenger noen lokomotiv som kan gå foran på kvalitet og utvikling, sier Rygg.

Han skryter av både Regnbuen og Vappus.

— Når de slår seg sammen, betyr det at vi får en større aktør som også er en god aktør, sier Rygg.