Blinde Aage Auby var bare millimetere fra å bli meiet ned av en elbil da han skulle krysse gaten på grønt lys. Hans hvite stokk ble kjørt i filler. Aage Auby er bare en av flere som har opplevd skumle møter med en elbil.

- Det blir bare verre og verre å ferdes i bytrafikken, sier Aage Auby, og spesielt etter at elbilene og hybridene kom, legger han til.

- Det bør være lett å tenke seg hvor forvirrende det kan være for en blind eller svaksynt å ferdes i støyende gater med lydløse biler som kommer snikende rundt.

For en tid siden da han skulle krysse gaten ventet han på grønn mann i trafikklyset, som i Aubys verden er pip, pip. Det begynte å pipe og Auby skulle til å krysse gaten da han plutselig merket lufttrykket fra en bilen som feide forbi og sneiet nesten skotuppen hans. Den hvite stokken han orienterte seg med, ble kjørt i filler.

Bare noen dager senere opplevde hans kollega Grete Haldorsen i Blindeforbundet nøyaktig det samme. Det gikk bra, men også hennes hvite stokk ble kjørt til pinneved.

Mange flere

- Vi som ikke ser er i stor grad avhengig av lyder for å orientere oss, sier Auby.

Aage Auby og Grete Haldorsen er på langt nær de eneste blinde og svaksynte som har hatt skumle møter med lydløse elbiler.

I en undersøkelse som Ipsos MMI har utført for Norges Blindeforbund blant blinde og svaksynte oppgir hele 30 prosent at de de siste 12 månedene har opplevd farlige situasjoner med elbiler eller andre stillegående kjøretøy.

Norges Blindeforbund vil nå at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om å bidra til at elbilene avgir lyd når de kjører under 30 km/t i timen, på lik linje med det USA-president Barack Obama har bestemt å innføre på alle elbiler fra 2014. Kravet gjelder også hybridbiler, som gjerne går utelukkende på strøm når de holder 35 km/t.

Ikke bare svaksynte

— Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har kjørt elbil, og hun har hatt synsproblemer, så hun bør kunne sette seg inn i opplevelsen, sier generalsekretær Gunnar Haugsveen i Norges Blindeforbund.

- Vi er ikke mot miljøvennlige fremkomstmidler, men mange synshemmede bruker hørselen aktivt i trafikken for å høre når det er trygt å krysse en gate. Derfor ber vi elbilsjåførene vise ekstra aktsomhet i trafikken, sier Gunnar Haugsveen.

Det er ikke bare blinde og svaksynte som har opplevd farlige situasjoner. I undersøkelsen til Ipsos MMI oppgir hele 8 prosent av seende at de opplevd farlige situasjoner der elbiler har vært involvert. Det betyr at 315 000 nordmenn har hatt et skummelt møte med en elbil.