— Et vanlig seende menneske kan bare lukke øynene på bussen og prøve å komme seg av på rett stopp, så skjønner de hvordan vi har det, sier Michael Moore.

- Gått av på feil plass

Lørdag formiddag var han en av rundt 20 medlemmer av Norges Blindeforbund i Hordaland som demonstrerte mot det de mener er en diskriminerende praksis på bergensbussene. Mens bybanepassasjerer kan høre tydelige annonseringer av hver holdeplass, er svaksynte busspassasjerer overlatt til seg selv. Dersom medpassasjerer eller sjåfør ikke kan hjelpe dem, ender gjerne turen på helt feil plass.

— Jeg har gått av på feil plass og til og med havnet på feil buss, sier Moore. Han ønsker seg også automatisk annonsering når man går på bussen, slik han blant annet har opplevd i Tyskland.

I første omgang er det imidlertid holdeplassopprop man krever. Styremedlem Gert Kroken i Norges Blindeforbund i Hordaland har flere ganger tatt opp problemet med Skyss.

— Ingenting er skjedd. Den siste henvendelsen vår i april har de ikke engang svart på. Det er nesten to år siden vi tok dette opp med dem første gang, sier Kroken.

- Et kjempeproblem

Da det i høst kom nye busser i drift, forventet Norges Blindeforbund at problemet endelig skulle løses. De ble skuffet.

— De nye bussene skulle ha automatisk opprop, i tråd med EUs direktiver. Ifølge Skyss lå alt det tekniske til rette, men ingenting har skjedd, sier Kroken.

— Dette har vært et kjempeproblem nå som det har vært masse omlegging av bussrutene. Noen av oss reiser kanskje ofte nok til å vite omtrent når vi skal av, men for mange er det vanskelig. De vegrer seg for å ta bussen og er avhengig av en sjåfør som er kjent i området og snakker godt norsk, sier han.

Skyss beklager

Kroken forteller at han har kjempet i 30 år for at blinde- og svaksynte skal få skikkelig holdeplassopprop på bergensbussene.

— Nå er alt som behøves et automatisk system, det burde være enkelt. Jeg føler at Skyss ikke tar oss på alvor i det hele tatt. Jeg etterlyser eierne, politikerne må på banen!

— Vi har vært i dialog med Blindeforbundet overtid, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Lundberg Berntzen i Skyss.

— Vi beklager at viikke har fått holdeplassopprop på plass og har stor forståelse for at folkønsker det. I de nye bussene er det tekniske iutgangspunktet på plass, og vi vil snarlig starte opp et prosjekt forplanlegging og gjennomføring av holdeplassopprop. Det er en del utfordringer vimå se på, så det er vanskelig å si når det vil være på plass. I dette arbeidethar vi også tett dialog med det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsattfunksjonsevne, sier hun.