Det viser den første omfattende studien som noen gang er gjort av ettervirkninger av tilfeldig gatevold i Norge.

Skyr folkemengder

Alf Kristian Stegane (41) fikk ødelagt et øye da en fremmed mann knuste et ølglass i ansiktet hans på Fotballpuben for syv år siden.

— Jeg har ikke sluttet å gå på byen, men jeg er veldig obs på hva som skjer rundt meg. Jeg ser meg stadig omkring, og jeg skygger konsekvent unna folkemengder og steder der jeg tror det kan trekke opp til trøbbel, sier han.

Dyrt å være voldsoffer

— I noen situasjoner kommer minnene tilbake med full styrke, selv om jeg ikke kan si at det plager meg til daglig, sier han.

For Alf Kristian er det økonomien som har vært det verste å hamle opp med. I lang tid gikk han på trygd, og han har vært periodevis ut og inn av arbeidslivet. Nå er han delvis i jobb, men sliter fortsatt med å få endene til å møtes som følge av store utgifter i tiden etter voldsepisoden. 140.000 kroner i voldsoffererstatning er alt han har fått. Han er mer isolert enn tidligere. Økonomien setter begrensninger, og livskvaliteten hans er kraftig redusert. Blant annet får han anfall med kraftig hodepine på grunn av overbelastning på det friske øyet.

Bergen og Oslo

149 personer mellom 18 og 75 år deltok i undersøkelsen, med en fordeling på 80 prosent menn og 20 prosent kvinner. Gjennomsnittsalderen var 31 år. Unge menn var den desidert største gruppen blant voldsofrene. Alle voldsepisodene skjedde i Bergen og Oslo, og det dreier seg utelukkende om tilfeller der politi, helsevesen og rettsapparat har vært involvert.

Cand polit Venke A. Johansen ved Traumesenteret på Haukeland sykehus har stått for studien, som danner grunnlaget for hennes medisinske doktorgrad.

Blåveiser og livsfare

Deltakerne i undersøkelsen hadde alle vært utsatt for fysisk vold, alt fra å få et blått øye til å være alvorlig kvestet med livstruende skader.

Studien viser at så mange som 34 prosent av de spurte hadde alvorlige posttraumatiske reaksjoner i minst ett år etter angrepet. Enda flere hadde slike reaksjoner i den første, akutte fasen. Det var en klar sammenheng mellom det å ha opplevd å være i livsfare og psykiske ettervirkninger. Det er selve opplevelsen av å ha vært i livsfare som betyr mest, ikke om en reelt sett var i livsfare.

Føler seg oversett

— I Norge er vi veldig opptatt av å hjelpe kvinner og barn som har vært utsatt for vold og følge opp dem som har vært utsatt for familievold. Det er flott, men vi må ikke glemme dem som blir utsatt for mer tilfeldig vold fra ukjente gjerningsmenn. Svært mange av dem jeg intervjuet sa at de følte seg glemt, oversett og dårlig ivaretatt, selv om de slet med store problemer, sier Venke A. Johansen.

Særlig mange av de unge, mannlige voldsofrene opplevde at de ble tatt lite på alvor. Det var inn på legevakten, sy noen sting og ut igjen.

  • Hvordan de hadde det i etterkant, var det få som brydde seg om, kanskje fordi de hørte til kategorien «unge, tøffe menn» som pr. definisjon skal kunne klare seg selv, sier Johansen.

Ser ikke sammenhengen

— Mange gjør også det, men ikke alle, og for dem ender det ikke sjelden med sterkt nedsatt livskvalitet, arbeidsuførhet, isolasjon og i noen tilfeller til slutt innleggelse og psykiatrisk behandling, uten at noen ser sammenhengen mellom voldsepisoden og de psykiske problemene, sier forskeren.

Hun mener at det finnes et stort udekket behov på dette området.

— Det er viktig å finne frem til hvilke faktorer som er av betydning for at reaksjoner på voldshendelsen utvikler seg til langvarig og kronisk problematikk, slik at vi kan yte bistand og oppfølging til de som trenger det mest, sier hun.

Voldsbomber i psykiatrien

Forskning viser stadig tydeligere at vold og overgrep forårsaker mange av de tyngste lidelsene som barnevern, politi og andre hjelpetjenester møter. Forskning viser også at komplekse traumer har langt større betydning for selvmordsatferd enn tidligere antatt.

— Det skjuler seg mange «voldsbomber» i psykiatrien. Vi vet at barn som har vært utsatt for vold, kan utvikle somatiske eller psykiske sykdommer, men det er ikke alltid denne forbindelsen blir oppdaget. I mange tilfeller blir det ikke engang gjort forsøk på å finne ut om psykiske lidelser kan ha sitt utspring i vold. Når man går saken nærmere etter i sømmene, oppdager man ofte at så er tilfelle, sier Johansen.

Isolerer seg

Posttraumatisk stress kjennetegnes av tre hovedsymptomer:

  1. En stadig tilbakevendende følelse av å være tilbake i den farlige voldssituasjonen, med angst, hjertebank og en opplevelse av hjelpeløshet. Slike opplevelser kan utløses av ting som blir sagt, synsinntrykk, lukter osv.
  1. En utvikler unnvikelsesstrategier for å slippe å havne i samme situasjon på nytt. Noen går så langt at de isolerer seg fra familie og venner, unngår folkemengder og busser, kutter ut hobbyer og spiser lunsj alene.
  1. Kroppen kommer i permanent beredskap for at noe fælt kan skje igjen. En er anspent, skvetten og får lett hjertebank. Mange får problemer med søvn og avslapning.

Angst og depresjoner er vanlige reaksjoner i tillegg til posttraumatiske symptomer.

ALLTID PÅ VAKT: Alf Kristian Stegane sier at han har klart seg bra med god hjelp fra venner og familie. Men jeg er alltid på vakt når jeg er ute på byen, i frykt for at det samme skal skje en gang til.