Fra 1. januar 2006 skal nemlig kortbrukere få reise 40 prosent billigere på bussen til og fra Bergen over Nordhordlandsbrua. Det betyr at dagens pris på periodekort mellom Knarvik/Flatøy og Bergen på 1050 kroner går ned til 630 kroner.

— Det er jo kjempeflott! Det betyr vel at jeg også kan spare mye penger, jubler Jill Karin Aasgård, som kommer ut fra en HSD-buss på Åsane terminal

Hun tar bussen fra hjemmet i Alvermarka til Åsane Senter hver dag. Snart blir bussturen over broen betydelig billigere.

Strilerabatt fra 1. januar

Årsaken til det oppsiktsvekkende priskuttet, er at bompengene snart forsvinner fra broen. For å motvirke økt biltrafikk og sammenbrudd i kollektivtransporten, har samferdselsesutvalget i Hordaland fylkeskommune gått inn for å bruke fem-seks millioner på å subsidiere bussene over broen. I dag vil høyst sannsynlig fylkesutvalget følge opp.

Men strilerabatten på bussene kan komme til å få utilsiktede konsekvenser for Gaia Trafikk. For slik sonesystemet vil fungere med den nye rabatten, vil det koste 770 kroner for et månedskort over tre soner, for eksempel mellom sentrum og Åsane Terminal, mens reisen over fire soner til Knarvik altså vil bli hele 140 kroner billigere.

Med andre ord: En åsabu som kjøper månedskort til Knarvik vil spare 1680 kroner i året i forhold til tilsvarende kort til Åsane. Og i dag er det ingenting som hindrer passasjerene i å gå av bussen tidligere enn de har betalt for - for eksempel på Åsane Terminal, der nesten alle HSD-bussene stanser.

Jill-Karin Aasgård skjønner at noen bergensere synes dette er urettferdig.

— Ja, det virker jo litt rart. Men det er jon ingen som taper på dette, sier hun.

- Noen vil prøve seg

Busselskapene og byråkratene i Fylkeskommunen arbeider nå med å finne en løsning på problemet, men i praksis kan det vise seg vanskelig.

— Jeg ser at dette kan bli en mulighet, og dette er noe vi sitter og jobber med akkurat nå. Vi er nødt til løse dette, hvis ikke blir det vanskelig å innføre rabatten, medgir nestleder i samferdselsavdelingen ved Hordaland fylkeskommune, Rolf Rosenlund.

Løsningen vil ikke være klar til fylkesutvalgets møte i dag.

— Det rekker vi ikke. Men vi tar det for gitt at dette er et problem vi skal løse. Vi må antagelig få innført en del begrensninger på dette kortet, og det er jo meningen at mange av rutene til Knarvik blir ekspressbusser, antyder Rosenlund.

— Men mange HSD-busser må jo stanse på Åsane Terminal for å laste på passasjerer. Da er det vel i praksis umulig for sjåføren å kontrollere om noen går av?

— Jeg ser problemstillingen, og noen vil sikkert prøve seg. Det er klart at vi må prøve å kontrollere dette bedre.

Gaia frykter inntektstap

bt.no vet at Gaia Trafikk er oppsatt på at dette spørsmålet blir avklart før rabattordingen innføres. Selskapet risikerer å tape store inntekter dersom mange av dets kunder bestemmer seg for å bli "juksestriler" og melde overgang til HSD. Problemstillingen blir ytterligere komplisert av at det er fylkeskommunen som har ansvaret for kollektivtrafikk til Lindås, mens busstrafikken innad i Bergen er et kommunalt ansvar.

Ingen i ledelsen i Gaia vil gi noen kommentar om denne saken i dag.

HSD: Blir billigst - også til Åsane. ARKIVFOTO