No rettar Fylkesmannen sterk kritikk mot Helse Førde for behandlinga dei gav jenta.

Ortopedisk avdeling ved Førde sentralsjukehus tok ikkje kontakt med nevrolog og barnelege for å diskutere kva som var i vegen med femåringen.

Fylkeslegen Helga Arianson, som har vore setjefylkeslege i saka, meiner helseføretaket har brote kravet om forsvarleg verksemd.

Mor til jenta står i dag fram i ein stor reportasje i Sogn Avis. Her fortel ho om den fire månader lange kampen for å bli teken på alvor.

Hysterisk

— Eg kjende meg som ei hysterisk mamma. Ei som meinte at ungen min var sjuk, medan legane skreiv inn i journalane sine at ho var i fin form, seier mora.

Den rørande historia om kreftsjuke Natalia gjekk landet rundt i fjor sommar etter at storesøstera Emilia (14) bestemte seg for at ho skulle gjere den siste sommaren til veslesøstera så fin som råd.

Legane hadde då gitt beskjed om at det ikkje lenger var håp. Sommaren 2012 ville bli den siste i livet til Natalia.

Armbrot

No kjem det fram at før det blei konstatert at Natalia hadde kreft, kjempa mora ein lang kamp for å få legane til å tru på at det var noko alvorleg gale med dottera. Historia starta med ei armbrot våren for snart to år sidan. Smertene ville ikkje gje seg, og i oktober same året kontakta mora lege. Men ho fekk ikkje time, doktorane meinte det ikkje var noko å bry seg med, smertene hadde med armbrotet å gjere og ville gå over.

Heile fem gonger prøvde ho å kome til hos lege, før det lukkast 29. november. Fastlegen sende ho til sjukehuset i Lærdal som sende Natalia vidare til ortopedisk avdeling ved Førde sentralsjukehus. Her blei det konklusjonane at smertene ikkje kunne skuldast armbrotet, og at dei ville diskutere saka med nevrolog og barnelege. Det blei aldri gjort.

Derimot fekk ho time til EMG etter nyttår, og til MR-undersøking 15. februar.

Sju veker

Vel to veker før ho skulle på MR, natt til 30. januar i fjor fekk ikkje jenta sove. På morgonkvisten sette mor og dotter seg i bilen og køyrde til sjukehuset i Førde. Her blei dei sitjande heile dagen utan å få hjelp.

Då alle legar hadde gått heim, var Monika så rasande at ho tok dottera med seg og gjekk rett på barneavdelinga. Første legen dei møtte skjelte dei ut.

Men så kom ein annan og såg alvoret. Han fann straks ein kul på halsen, og sende mor og dotter i drosje til Haukeland same kvelden. Alt neste morgon kom meldinga om at Natalia hadde kreft med spreiing til lever og lunge. Det var ti prosent sjanse for at ho skulle overleve.

Då jenta fekk stilt diagnosen hadde det gått sju veker sidan ho første gongen var til undersøking i Førde.

Beklagar

— Legane på Haukeland sa at denne typen svulst veks fort på sju veker, seier Monika.

Fylkesmannen meiner sjukehuset svikta i oppfølginga:

— Svikten var graverande ettersom det er tale om eit barn med alvorlege nevrologisk symptom og store smerter som forstyrra søvnen.

Fylkeslege Helga Arianson trur likevel ikkje prognosane til den vesle jenta ville vore betre om diagnosen var stilt tidlegare.

Fagdirektør Hans Johan Breidablik i Helse Førde beklagar sterkt det som skjedde.

— Dette er ei sterk kritikk som vi vil prøve å ta lærdom av på alle måtar, seier han til avisa.