BT omtalte i går en granskingsrapport fra Helse Bergen som viser mangelfull kontroll med flere hundretalls millioner kroner i selskapet Innovest AS.

Granskingen ble satt i gang på forsommeren 2012. Da hadde Helse Bergen oppdaget at ikke alt var som det skulle, i forbindelse med en overføring av statlige forskningsmidler fra Innovest til Helse Bergen.

Men flere av problemene som Helse Bergen nå har slått ned på, ble påpekt allerede i juni 2011 i en rapport fra Universitetet i Bergen.

Nesten ordrett

«To forhold fremstår som særlig problematiske?, skriver UiB i 2011 om avtalene forskerne har med Innovest.

«Noen forhold ved avtalene fremstår som særlig problematiske» står det i granskingsrapporten til Helse Bergen. Begge påpeker deretter de samme forhold med nesten ordrett de samme formuleringene.

For det første har forskerne større fullmakter til å disponere midlene enn de har ved UiB og Helse Bergen, der de fleste av dem jobber til daglig.

For det andre reagerer begge institusjonene på at forskere kunne ta ut penger som sto igjen på kontoen som lønn, hvis de sluttet å forske.

— Diskutert i styret

Nina Langeland, dekan ved det medisinsk-odontologiske fakultet, satt i styret for Innovest da UiB undersøkte selskapet. Hun bekrefter at styret var godt kjent med gjennomgangen til UiB.

— Ja, dette var uten tvil tema i styremøtene, sier hun.

Adm. direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland, var styreleder i Innovest AS fra 2004 til høsten 2012. Han kan ikke huske at UiB-rapporten var tema på styremøtene i Innovest, men bekrefter at han kjente til rapporten.

— Noen av oss hadde tilgang på den og registrerte det. Mitt utgangspunkt var at Universitetets gjennomgang ikke angikk den systematiske siden ved saken, men handlet om dekningsbidrag og et par spesielle forhold, sier han.

- Men disse punktene om forskernes kontoer handler vel sider av systemet, og ikke detaljer?

— Ja, det gjør det. Det er mulig vi burde reagert.

- Men dere reagerte ikke fordi dere ikke anså det som kom frem i UiB-rapporten som alvorlig nok?

— Nei, vi gjorde ikke det.

Staten ville ut

I begynnelsen av 2012 fikk Helse Bergen pålegg av Helse- og omsorgsdepartementet om å overføre statens bidrag til helseforskningen fra Innovest til Helse Bergen.

Kvinnsland sier han først da ble klar over alvoret i situasjonen i Innovest.

— I løpet av den prosessen så vi en del strukturer og regnskapsskikk som gjorde at jeg bestemte meg for at her måtte vi få en revisjon, sier han.

- Før dette hadde du ingen mistanke til at noe var galt?

— Nei. Jeg har hatt med Innovest å gjøre helt siden jeg kom tilbake til Bergen i 2002, og har sett på dette som en god og forskervennlig ordning som fungerte godt.

- Hva mener du med «forskervennlig»?

— Innovest er forskervennlig på den måten at vi forenklet fakturerings- og regnskapsrutinene, slik at det blir oppfattet som et lite byråkratisk system.

- Kan det som nå er avdekket av Helse Bergen tyde på at det har vært litt for lite byråkratisk?

— Ja, den rapporten påpeker en del rutiner som helt klart skulle ha vært revidert.