12. desember i fjor ble en 41 år gammel mann alvorlig skadd i en ulykke på E16 ved Sundve i Voss kommune. Lastebilen han kjørte havnet i elven etter en kollisjon med et vogntog, og sjåføren ble sittende fast inne i førerhuset.

Det var glatt vei på ulykkesstedet.

Noen få timer før ulykken ringte yrkessjåfør Stig Høyland til Statens vegvesen og ba dem strø der.

— Jeg ringte dem flere ganger i en periode før jul, det var alltid glatt og dårlig strødd. Den ene gangen gikk det halvannen time fra jeg sa fra og til strøbilen var der. Denne dagen ringte jeg 175 i åttetiden om morgenen. Strekningen fra Sundve og mot Gudvangen var spesielt glatt da, og jeg ba dem strø, forteller Høyland.

Også klokken 02.30, omtrent ni timer før ulykken, var det en bilist som ringte inn og etterlyste strøbilen.

«Publikum ringer inn om glatt vei mellom Voss og Gudvangen. Meldt entreprenør,» heter det i Vegvesenets logg.

Velkjent ulykkespunkt

Likevel ble det ikke strødd.

— Jeg var der oppe rett etter ulykken. Da sto jeg i svingen, og selv med gode arbeidssko kunne jeg ikke stå der uten at jeg skled av veien. Dagen etter var jeg der igjen, og da hadde de strødd veldig kraftig akkurat der kollisjonen skjedde. De hadde sikkert fått beskjed, sier Høyland.

Kollisjonen skjedde i en krapp sving noen hundre meter sør for Vinje. Svingen er et kjent ulykkespunkt. Både i 2003 og i 2005 endte tungtransport i elven på nesten nøyaktig samme sted, det samme skjedde med en personbil for to år siden.

— Svingen ligger rett ved en åpen elv, og når dampen legger seg på veien i 17 minusgrader, da blir det glatt, sier politibetjent Arild Amundsen i Voss lensmannsdistrikt.

Fartsgrensen på stedet er 60 kilometer i timen.

— Det er en ganske lang sving, og kurven blir krappere og krappere. Hvis du ikke har rett fart inn i den svingen, er det vanskelig å få ned farten, da må du jo bremse i svingen. På slutten er svingen veldig krapp, og det er der ulykkene skjer, sier Amundsen.

Han sier at veien ikke var strødd og at «den var veldig glatt» på tidspunktet for ulykken.

Ble vitner til ulykken

Faktisk var det en annen kollisjon kun få minutter før den alvorlige ulykken, forteller politibetjenten.

— Like før lastebilen og vogntoget krasjet, var det en ulykke nøyaktig samme sted. Det var to personbiler som dunket i hverandre, uten personskade. De to sjåførene ble vitner til ulykken, da de sto i veikanten og fylte ut skademeldingsskjema da vogntoget og lastebilen kom, sier Amundsen.

SVÆRT GLATT: Dette vogntoget klarte ikke høyresvingen, skled ut i feil kjørefelt og krasjet i den motgående lastebilen.
ARNSTEIN KARLSEN
ETTERFORSKES: Ulykken etterforskes fortsatt av politiet på Voss. Det er foreløpig for tidlig å si om det blir tatt ut tiltale i saken.
ARNSTEIN KARLSEN

Kåre Olav Aldal, byggeleder i Statens vegvesen, bekrefter at veien ikke ble strødd før ulykken.

Han understreker at meldinger fra publikum, som den i Vegvesenets logg, er ment som et hjelpemiddel for entreprenørene, og ikke et krav.

— Når folk ringer inn og melder om glatt vei, er det et relativt begrep. Folk opplever glatt vei ulikt. Vi får veldig mange meldinger om glatte veier. Noen er reelle, andre ikke, sier Aldal.

Målte ikke veibanen

Han sier at entreprenørene har klare krav i kontraktene: På stamveier som E16 skal helstrøing starte ved friksjon under 0,2 og punktstrøing under 0,3. Til sammenligning er en skøytebane med god glid 0,1 mens tørr asfalt kan være fra 0,5 til 0,7. — Er det under 0,3, da skal entreprenøren gjøre tiltak. Mellom 0,3 og 0,4 skal de vurdere tiltak. Som byggherre tar vi en del stikkprøver, men vi sjekket ikke denne strekningen den morgenen, sier Aldal.

Han har snakket med den lokale entreprenøren på Voss, og forteller at de strødde med sand på ulykkesstedet kvelden før. Det var for kaldt til at salting ville ha noen effekt.

— Det ble så gjort en ny vurdering om morgenen 12. desember, og konklusjonen var at det ikke var nødvendig å strø på det tidspunktet. Men så skjedde ulykken, sier Aldal.

Voss lensmannskontor etterforsker fortsatt saken. Det er på det rene at det var det utenlandske vogntoget som i den krappe høyresvingen skled over i feil kjørebane og traff lastebilen.

Hvor glatt det faktisk var, vet man ikke.

Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe, som rykket ut etter kollisjonen, overleverte nylig sin rapport til politiet. Det ble ikke gjort friksjonsmålinger av veien, opplyser politiførstebetjent Jostein Skeie.

SPERRET INNE: Brannfolkene gikk i gang med å skjære løs taket på førerhuset for å få løs den 41 år gamle mannen. Det var 17 minus på stedet og arbeidet i elven var vanskelig.
ARNSTEIN KARLSEN