Retten er ikke i tvil om at mannen var med på å utnytte kvinnen med det formål at hun skulle prostituere seg, og dømte ham for medvirkning til menneskehandel.

Mannen ble stoppet sammen med kvinnen i en tollkontroll på Flesland i januar i år. Han nektet for å ha reist sammen med henne, men flybilletter, pass og ID-kort tilhørende en kvinne ble funnet på ham. Tollerne fattet mistanke om menneskehandel, og 22-åringen ble pågrepet.

Ble truet med voodoo

Kvinnen forklarte i retten at hun i Nigeria ble truet til å påta seg stor gjeld og betale tilbake ved å jobbe i Europa. Kvinnen ble utstyrt med falskt pass og sendt til Italia, der hun blant annet ble møtt av 22-åringen. Der ble hun forsøkt tvunget til prostitusjon, og da hun nektet, ble hun slått og sperret inne, ifølge dommen.

Før avreise fra Nigeria ble kvinnen tatt med til en voodooprest. Hun forklarte at voodoopresten kuttet henne med barberblad for å få blodet hennes, og klippet av fingernegler og hår som ble benyttet i en seremoni. Hun ble truet med at voodooen ville gjøre henne gal eller drepe henne dersom hun ikke betalte pengene.

Kvinnen forklarte i retten at hun var svært redd for voodooforbannelsen. Som ekspertvitne på forholdene i Nigeria og voodoo hadde aktor Rudolf Christoffersen innkalt Patricia Akinyemi. Hun hadde samtaler med kvinnen, og «oppfattet det slik at fornærmede var utsatt for voodoo, og at hun var veldig redd som følge av dette».

Redd, hjelpeløs og usikker

Også i retten fremsto kvinnen som svært redd, hjelpeløs og usikker, heter det i dommen. Etter at hun kom til Norge har familien hennes i Nigeria måttet flytte på grunn av trusler.

22-åringen erkjente straffskyld kun for å ledsaget henne ulovlig til Norge for å søke asyl, men ble ikke trodd av retten. Ifølge dommen har han medvirket til å misbruke kvinnens sårbare situasjon for å utnytte henne til prostitusjon. Så langt kom han aldri, ettersom han ble pågrepet på Flesland. Voodootruslene var ikke en del av tiltalen mot 22-åringen.

Aktor la ned påstand om to års fengsel, men retten kom til at fengsel i ett år og seks måneder vil være en passende straff. Retten bemerker at den «har funnet straffutmålingen vanskelig», da «bestemmelsen om menneskehandel er forholdsvis ny». Dommen viser også til at kvinnen ikke ble utsatt for prostitusjon, seksuelle overgrep eller alvorlig fysisk vold.

Mannen må også betale 30.000 kroner i oppreisning til kvinnen.