• Jeg ble ganske forbannet, sier småbarnsmor Silje Stavrum Norevik.

Silje Stavrum Norevik og samboeren venter på barnehageplass til barnet sitt. 17. oktober mottok de hver sin e-post fra eieren av Toppen barnehage, Håvard Storetvedt, som tilbød dem barnehageplass.

«Toppen Barnehage har noen ledige plasser nå. Vi holder til på Birkelundstoppen og er en liten barnehage godkjent for barn fra 0-6 år. Byens friskeste luft og flott natur», skriver eier Håvard Storetvedt i e-posten.

Tilbudet kom etter at barnehagen hadde fått varsel om permanent stengning fra Bergen kommune i slutten av september. Foreldreklager om mangel på pedagogisk og norskspråklige ansatte og diverse forhold var bakgrunn for tilsynet fra Bergen kommune, som munnet ut i varsel om stengning.

— Toppen av frekkhet

Ni av tolv barn var da tatt ut av den private barnehagen etter foreldremisnøye med driften og eieren.

Norevik reagerer sterkt på at Storetvedt har prøvd å skaffe nye barn for å fylle opp barnehagen etter at varselet om stengning kom.

— Det er toppen av frekkhet å sende aggressiv markedsføring for barnehagen til fortvilte foreldre. Han fremstår som en useriøs aktør, sier hun.

Hun er bekymret for at småbarnsforeldre som ikke kjenner til situasjonen i barnehagen, skal takke ja til barnehageplass.

— Da kan folk lett la seg lure av tilbudet tilbudet som Storetvedt sender ut, og det gjør det ekstra alvorlig, tror Norevik.

- Sårbar situasjon

Hun peker på at det er lange ventelister for å få barnehageplass.

— Småbarnsforeldre er i en veldig sårbar situasjon og håper desperat på plass. Samtidig ønsker du et godt pedagogisk tilbud, sier Norevik.

Samboerparet kjente til barnehagen fra BTs artikler i høst, og svarte ikke på henvendelsen.

— Vi vil selvsagt ikke sende barnet vårt til en barnehage som ikke tilfredstiller minimumskrav og ikke har hatt godkjent pedagogisk leder siden 2009, sier Norevik.

Hun jobber i Byavisen, som eies av Bergens Tidende.

- Eieren ringte oss

Samboerparet Stig Bruhjell og Maiken Kirkegaard Blix har også fått henvendelser om ledig barnehageplass i Toppen barnehage tidlig i september.

— Eieren ringte oss begge noen dager før det sto noe om barnehagen i avisen i høst. Da visste vi ingenting om barnehagen, men takket nei, fordi vi nettopp hadde fått dagmamma, forteller Bruhjell.

— Så så jeg saken i BT om barnehagen. Det var ekstremt ubehagelig. Du tenker at når du leverer barn i en barnehage, skal det være trygt der. Det er så lett å si ja, om man er i en presset situasjon, ikke har barnehageplass, og begge har begynt i jobb igjen, sier Blix.

Hun sier hun har observert at barnehagen har reklamert med ledige barnehageplasser på en oppslagstavle på Haukeland Universitetssykehus.

Har fortsatt godkjenning

Foreldre som takker ja til plass i en barnehage som legges ned, trenger trolig ikke frykte for at de havner bakerst på ventelisten.

Ved nedleggelser av barnehager får barn som allerede har plass, fortrinnsrett til ny barnehageplass, ifølge Bergen kommunes nettsider.

Så lenge det ikke foreligger et vedtak, men et varsel om stenging, har barnehagen fortsatt godkjenning til å drive, ifølge kommunen.

Eier Håvard Storetvedt mener foreldre må forholde seg til at barnehagen er åpen.

— Foreldre må nå forholde seg til at barnehagen er åpen. Den er ikke vedtatt stengt. Det er fortsatt slik at en barnehage som ikke er stengt regnes som åpen, sier advokat Vegard Austgulen på vegne av Håvard Storetvedt.

Ledig plass etter mediekjør

I varselet om stengning som kom i slutten av september, kritiserer kommunen barnehagens rutiner for å rekruttere og ta opp nye barn.

«Eier har også rekruttert nye barn uten å informere de foresatte om korrekte søknadsprosedyrer. Dette er brudd på lov om barnehage».

I det 39 sider lange tilsvaret svarer advokat Vegard Austgulen på vegne av eier Håvard Storetvedt:

«Som følge av mediekjøret i saken, ble noen barn tatt ut av barnehagen. Toppen barnehage ville benytte den ledige kapasiteten. Bergen kommune ville ikke bistå ved å legge barna inn i sine registre. Kommunen har hjulpet med slik direkte innplassering før, men viljen til dette var borte høsten 2012», skriver advokaten.