I går fortalte Bergens Tidende om forskere i Bergen som setter bredt søkelys på konsekvensene av det de betegner som destruktiv ledelse.

Nils Gunnar Knutsen var tillitsvalgt hos installasjonsbedriften Sønnico AS i Bergen. Elektromontøren ble bedt om å ta vervet som klubbleder i en bedrift der klubbarbeidet fungerte dårlig. Han var betenkt, men sa ja siden han hadde erfaring fra liknende arbeid i andre installasjonsfirma i Bergen og fra Kværner Olje og Gass.

— Sjefen mislikte aktiviteten

— Etter kort tid opplevde jeg at sjefen mislikte aktiviteten min, og lederen ga uttrykk for at dersom jeg som klubbleder ikke roet meg, skulle han få meg fjernet. Problemet for tillitsvalgte er ofte at trakassering foregår i tette situasjoner. Det er ingen vitner. Overhøvling med vitner forekom selvsagt, men det tok jeg ikke så tungt.

— Bør ikke tillitsvalgte tåle noen stormkast?

— Jo, men du tar hendelser og engasjement med deg hjem og det påvirker hverdagen til hele familien. Det er en illusjon å tro noe annet. Konen sa til slutt i klare ordelag at jeg ikke var trivelig å være i hus med. Det betyr mye for ditt privatliv at du trives på jobben, men familien er viktigst og må beskyttes. Derfor sa jeg stopp. Det var ikke et nederlag å bakke ut, jeg har heller vokst på opplevelsene, sier Nils Gunnar Knutsen til Bergens Tidende.

— Hva skjedde?

— Jeg møtte veggen, depresjoner, stress - hele pakken. Det var tøft før jeg besluttet å bakke ut, men deilig når beslutningen var fattet, sier Knutsen.

Ensomt tillitsverv

Elektrikeren hører til i kategorien samfunnsengasjerte. Knutsen er med i lokalpolitikken for RV og involvert i barnegruppen i idrettslaget Bjørnar. Han sa stopp med idrettsarbeidet da det smalt, men fortsatte i politikken.

— Jeg trodde en tid jeg hadde greid å legge bak meg Sønnico, men det er ikke enkelt å la være å engasjere seg når du ser hva andre blir utsatt for. Det er en ensom jobb å være tillitsvalgt når det røyner på, sier Knutsen, som i dag anser seg som ferdig som elektriker etter 23 år i faget.

— Men det skyldes også nakkeplager. Jeg har jo faget mitt, men vil over i læreryrket. Jeg liker å arbeide med ungdom.

Kanskje sin egen sjef

Knutsen er ikke redd for utfordringer, og leker innimellom med tanken på eget firma. Og han lover å bli en god sjef.

— Ut fra min erfaring skyldes ikke destruktivt lederskap ondskap, det er mer snakk om tankeløshet. Lederne bryr seg for lite om dem som er ute og tjener bedriftens penger. Lederne tenker lønnsomhet, men forstår ikke at inntjeningen er avhengig av et godt forhold til folkene, sier Knutsen.

Vurderer sak

Sykemeldingen nærmer seg slutten. Knutsen ville gjerne gå på aktiv sykemelding, men hevder at bedriften ikke var interessert i dette.

Knutsen har bestemt seg for å gå videre med saken og vil kontakte Elektroarbeidernes Fagforening i Bergen. Medlemskapet sikrer ham fri rettshjelp og det er aktuelt å be advokaten til EL & IT Forbundet vurdere det som har skjedd. Advokatens vurdering vil så danne grunnlaget for eventuell rettslig forfølgelse.

SA STOPP: Elektromontør Nils Gunnar Knutsen møtte veggen som tillitsvalgt og måtte av hensyn til seg selv og familien si stopp.
FOTO: GIDSKE STARK