«Situasjonen er inneklimamessig tilfredsstillende. Kjellerrommene bør renoveres».

Sitatet er ikke fra onsdagens rapport om Møhlenpris skole. Det er fra 2006-rapporten om Møhlenpris skole.

Selskapet Cytox besiktiget vaktmesterboligen i den venstre fløyen til skolen. Blant funnene de fant var:

  • Betydelige mengde muggsoppangrep på grunnmur og på innredning i kjelleren.
  • Fukt— og råteskader i innredning (tregulv og yttervegger i kjeller) og dels gjenstander lagret i kjelleren.
  • Sterk mugglukt i kjellerrom, trappehus og dels i første etasje.

Vann lekket inn

Årsaken var takvann som trakk inn langs grunnmuren og dels inn i kjelleren, noe som «forårsaket innvendig nedfukting av tregulv og grunnmur».

I sommer var Arbeidstilsynet på tilsyn ved skolen. De avdekket fuktskader og mugglukt i bygningen. Det kom som følge av fukt i underetasjene, problemer med drenering og ødelagte vinduer. De krevde at kommunen hentet inn en ekspertuttalelse. Rapporten fra Ingeniør Abbedissen AS ble kjent i går. Den slår fast at dagens situasjon ikke er godkjent ut fra helsevernmessige årsaker.

Eva Rognvik fra informasjonssenteret Hieronimus ba i 2007 Cytox om å gjennomføre en undersøkelse i bygget. De leide lokaler av kommunen, og flere av dem som var tilknyttet senteret mente de ble syke av å oppholde seg i lokalene.Fra Cytox fikk de beskjed om at det allerede var gjort en slik undersøkelse et år tidligere. Oppdragsgiver var kommunen og arbeidet var levert. Å få saken ut fra kommunen var lettere sagt enn gjort. Etter lengre tids kjemping fikk de den endelig utlevert. Samtidig fikk de beskjed om at de ikke kunne oppholde seg i lokalene.

"Vi beklager sterkt at det har drøyet så lenge før rapporten ble tilgjengelig", skriver kommunen i oversendelsesbrevet, hvor de forklarer utsettelsen med stor saksmengde og bytte av saksbehandler.

— Følte oss dårlige

Bt.no møter Sid Drici og Eva Rognvik fra Hieronimus. De er opprørte over hvordan kommunen trenerte saken den gangen, og hvordan de tilsynelatende ikke har fikset tilstanden på bygget.

— Lærerne har møterom i et rom som ligger en trappeavsats unna vaktmesterboligen, så de må ha kjent det de også. Vi følte oss dårlige, trøtte og uopplagte, sier Rognvik.

Hun sier de hadde store problemer med å få ut rapporten. Da de endelig fikk innsyn i den, var svaret at de måtte flytte på dagen, så dårlig var tilstanden. Oppførselen til kommunen karakteriserer hun som utilbørlig.— Det viser hvor lite respekt byråkratipampene har for frivillighet. Arrogansen deres i denne saken var påtagelig, sier hun.

Drici skjønner ikke hvorfor skolen har vært åpen så lenge.

— Hvorfor har de ventet så lentge med å stenge noe som de har visst er skadelig, sier han.

I dagens papir-BT kan du lese mer om tilstanden på Møhlenpris skole, og jakten på nye lokaler.