Vannprøver fra Indre Fjellbygda Vassverk i Gloppen viser svært høye verdier av tarmbakterier. Flere av abonnentene skal ha blitt syke etter å ha drukket vannet i sommer.

— Dette er ganske ille, sier fungerende teknisk sjef i Gloppen, Jostein Moldestad, til Firda.

4. august ble det målt 200,5 koliforme bakterier og 118,4 E.coli-bakterier per 100 ml vann. For kommunale vannverk er kravet at det skal være mindre enn én koliform bakterie per 100 ml vann.

— Vi kunne ikke ha drevet vannverket slikt, sier han til Firda.

Men ettersom Indre Fjellbygda Vassverk er privat, er det ikke underlagt disse kravene. Moldestad kan derfor ikke gjøre stort annet enn å oppfordre de 14 abonnentene til å koke vannet inntil videre.