Bergen tingrett avsa nylig dom mot mannen. Han ble funnet skyldig i under særdeles skjerpende omstendigheter å ha skadet den andre gjesten.

Politiet kom ikke

Det var natt til lørdag 10. desember 2011 at 33-åringen møtte den andre.

De to mennene kjente ikke hverandre, men satt ved samme bord med en annen kvinne. Det ble en aggressiv tone mellom dem, og 33-åringen slo ned den andre, som ble liggende på gulvet.

«Tiltalte stilte seg så på kne lent over fornærmede mens han slo gjentatte ganger med knyttet neve mot siden av fornærmedes ansikt med stor kraft. Fornærmede forsøkte å beskytte ansiktet ved å holde begge hender foran ansiktet.

Fornærmede fikk store blåmerker og hevelser ved høyre øye og tinning som følge av slagene. En bartender dro tiltalte vekk fra fornærmede. Politiet ble forsøkt tilkalt, men hadde ikke kapasitet til å rykke ut,» heter det i dommen.

Sterkt preget

I retten beklaget 33-åringen den grove volden, men husket ikke hva som skjedde da «det svartnet for ham». Ifølge dommen hadde 33-åringen drukket 15 øl, i tillegg til sprit den aktuelle kvelden for et år siden. Han er dømt og bøtlagt for tilsvarende forhold flere ganger tidligere.

Ifølge dommen har offeret det siste året vært til 18 konsultasjoner hos tannlege og 6 konsultasjoner hos fastlege. Han har vært sterkt preget av hendelsen.

Bergen tingrett dømte 33-åringen til fengsel i åtte måneder. Han slipper unna med å sone seks av dem, dersom han ikke begår nye straffbare forhold.