Båtføreren holdes likevel ansvarlig for ulykken i Fanafjorden om kvelden 15. august i fjor.

Det var mørkt da båten hans skar inn i cabincruiseren Nøtvedt og fem venner satt i. Den nå 18 år gamle mannen er nå funnet skyldig i brudd på fritids— og småbåtloven.

Gulating lagmannsrett har gitt ham 10.000 kroner i bot. Lagmannsretten mente han burde ha sett innvendig lys i cabincruiseren i sekundene før sammenstøtet.

Bergen tingrett så strengere på saken og dømte første den unge båtføreren til å betale 20.000 kroner i oppreisning til Nøtvedt. Han ble også dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til forsikringsselskapet og 8000 kroner til eieren av cabincruiseren.

Lanternene sakens kjerne

Tingretten mente han hadde vært uaktsom da han førte båten sin over Fanafjorden. Ungdommen på sin side mente at cabincruiseren ikke hadde hatt lanternene på. Derfor var det ikke mulig å se den andre båten. Han anket tingrettens avgjørelse til Gulating lagmannsrett.

Fem av de syv dommerne i Gulating lagmannsrett mente det ikke kunne utelukkes at lanternene ikke var tent og frifant dermed den da 17 år gamle båtføreren for uaktsomhet. Han slipper å betale Nøtvedt 20.000 kroner i oppreisning.

Båtføreren slipper også å betale regresskrav til forsikringsselskapet på 212.000 kroner, opplyser forsvarer Morten D. Haldorsen i Advokatfirmaet Vogt og Wiig AS.

— Vi er godt fornøyd med at han ble frifunnet for uaktsom grov legemsbeskadigelse. Dessuten er vi glade for at retten har vurdert farten og måten han innrettet kjøringen på som fullt forsvarlig, og for at retten har lagt til grunn at den andre båten ikke hadde tente lanterner.

- Betenkelig dom

Svein Arne Nøtvedt er ikke godt fornøyd.

— Jeg forstår ikke at tre av fem dommere i lagmannsretten kan sette til side den enstemmige dommen fra Bergen tingrett. Vi var seks voksne i båten som sa lanternene var på, men de trodde altså ikke på oss. Spriket mellom tingretten og lagmannsretten er betenkelig, men min motpart hadde en god advokat som klarte å så tvil, sier han.

- Er du bitter på å ikke bli trodd?

— Jeg synes det er betenkelig at lagmannsretten setter den første dommen til side. Vi ble truffet av en båt som holdt mellom 18 og 20 knop. Den skar gjennom cabincruiseren vår og skadet oss. Lagmannsretten sender uheldige signaler til andre om hva som er rett opptreden til sjøs. Det er rart, spesielt etter den sommeren vi har vært gjennom, med så mange ulykker og dødsfall, sier Nøtvedt.

Han forteller at skaden hemmer ham i hverdagen.

— Jeg har fått en evigvarende skade og sliter når jeg skal gå i trapper. Jeg likte å spille fotball og stå på slalåm, men det har jeg ikke krefter til nå.