1. mars 1917 ble BDS-skuten «Nova» senket av en tysk ubåt i Nordsjøen utenfor Aberdeen. Ingen av mannskapet omkom.

ØIVIND ASK

DS «Nova» var på vei fra Blyth nord for Newcastle til Sarpsborg med 1077 tonn kull. Dagen før stormet det i Nordsjøen, så sjøen var tung nordlig med snøbyger da mannskapet oppdaget ubåten som kom imot dem, uten nasjonalitetsflagg.

Skipper Dankert Wiese fryktet at den kunne være tysk, men med bare åtte knop i det dårlige været var det umulig å stikke av. Han slo derfor sakte fart i maskinen og beordret alle mann på dekk. Like etter avfyrte ubåten et skudd mot dem og signaliserte stopp i maskinen og mannskapet i livbåtene.

Etter at ubåtskipperen hadde fått skipets papirer senket de «Nova» med 18-20 skudd fra dekkskanonen. Klokken 10.40 forsvant skipet i dypet. Det var bare gått 40 minutter siden de oppdaget ubåten.

I sjøforklaringen som ble holdt i Glasgow 24. april leser vi at det norske mannskapet begynte å seile og ro mot land. Senere på dagen ble de plukket opp av en redningsbåt.

Spionsaken

På syv dager fra 22. mars ble i alt ti norske båter senket i Nordsjøen. Det var mer enn mistenkelig. Vi skulle nesten tro ubåtkapteinene visste hvor og når lastebåtene seilte.

Det gjorde de sannsynligvis også.

Norge var nøytralt i første verdenskrig, og «Nova» seilte med norsk flagg og hadde påmalt nasjonalitetsfargene på skutesiden. Det hjalp ikke mye, for 1. februar 1917 erklærte Tyskland uinnskrenket ubåtkrig.

Merkelig nok ble havnelisten i avisene ikke stoppet umiddelbart da krigen brøt ut, men det varte ikke lenge. Likevel lekket det ut skipsopplysninger. I BT for 18. november 1917 kan vi lese at det ble avsagt dom i «spionsaken» mot 14 tiltalte. Åtte ble frifunnet, men seks ble dømt for å ha gitt videre opplysninger i årene 1915-1916. Sakspapirene ligger på Statsarkivet. Her finner vi de seks: tobakksfabrikant Heinrich Wilhelm Klohs, født i Bremen, agent Einar Ruth Paasche, født i Bergen, agent Anton Mikal Monsen, født i Bergen, bokholder Arthur Rafael Hanson, født i Bergen, skipsreder Paul Edvard Bruun, født i Arendal og dampskipsfører Paul Thrane Cappelen, født i Barre.

Fire av de seks var ansatt i BDS, to av dem skipsførere. Dommene var ekstremt milde tatt i betraktning at de seks hadde gitt og solgt opplysninger om skipenes ankomst, avgang og last. Retten mente de hadde handlet uaktsomt, og i formildende retning ikke helt forsto rekkevidden av sine handlinger. Resultatet var likevel enorme tap av menneskeliv og skip.

«Vår ære og vår makt»

Rederne var godt forsikret. Sjøfolkene mistet livet. Dette var bakgrunnen for Nordahl Griegs teaterstykke «Vår ære og vår makt» som under mye rabalder ble oppført på DNS 4. mai 1935. Om bord på «Nova» jobbet Olaf Johannessen som 1. maskinist. I 1910 var han ferdig utdannet 2. maskinist ved Bergens Maskinistskole, i 1912 fikk han sertifikat som dampmaskinist av 1. klasse. I papirene er oppgitt at han er født 12. mai 1882 på Laxevaag, «mørk av haar, blaa av øine, stor av høide», med hovedkarakter «meget godt».

Etter eksamen mønstret han på «Ull». I attesten opplyser skipsfører F. Vogt Svendsen at Johannessen begynte som andremaskinist, og mønstret av i Newport som 1. maskinist «... og har været en meget dyktig, paalidelig og økonomisk maskinist ...».

Det var nok viktig å spare på kullet.

Den første påføringen hans i sjømannsrullen er imidlertid ut fra Bergen i 1906 med «W. Jarlsberg» til England. Da var Olaf Johannessen 24 år. I folketellingen 1900 ser vi at han og broren Johannes jobber ved Laksevaag verft, bosatt i Lille Damsgård 73 a/b. På denne adressen er ført opp i alt 27 personer, og vi finner at faren deres er kjelesmed på skipsverftet.

Ulønnet barnearbeid

Det var ikke uvanlig at guttene på Laksevåg begynte som «naglegutter» på verkstedet, særlig hvis de hadde gode bekjentskaper. Etter en stund avanserte de til motholdere. Noen fikk begynne i lære ved 15-årsalderen. Læretiden var på fem år. Olaf Johannessen har derfor trolig hatt læretiden på maskinverkstedet fra 1897-1902. Sjømannsrullen viser at han mønstet på «W. Jarlsberg» i 1906 som fyrbøter. Det var helt vanlig for kommende maskinister. Da han giftet seg i Mariakirken i 1909, oppga han å være maskinarbeider. Det passer også godt med opplysningene i sjømannsrullen, som viser alle av— og påmønstringene.

Her finner vi videre at han gikk til sjøs igjen i 1910, og seilte ute frem til senkningen av «Nova» i 1917. I løpet av sytten dager ble tre BDS-båter senket. «Algol» 10. mars, «Pollux» 19. mars og «Nova» altså 27. mars. Da har han trolig fått nok av sjømannslivet.

FØRSTEMASKINIST</b> Olaf Johannessen.
PRØVETUREN: «D/S Nora» på prøvetur på Byfjorden 1915, da båten var ny. Dampskipet ble bygget ved A/S Laxevaags maskin- og jernskibsbyggeri.