I snart et år har Linga vært konstituert i stillingen som havnedirektør. Han er blant søkerne til stillingen og var i manges øyne favoritt. I går trakk han seg fra søkerlisten.

— Jeg har kommet frem til at jeg trekker mitt kandidatur, sier Kjell-Rune Linga.

Som BT har skrevet, forteller rapporten at den avtroppende havnesjefen har fakturert og fått utbetalt lønn for bierverv for Havnevesenet direkte på egen konto uten å oppgi dem til beskatning. Dette skal ha skjedd minst syv ganger og totalt beløpe seg til 127.500 kroner. Forholdene skriver seg fra årene 2001–2006.

Linga jobbet den gang for Sivilforsvaret, men tok også oppdrag i havnen for IUA (Interkommunalt utvalg for akuttforurensning). Videre forteller rapporten at han tre ganger holdt tilbake informasjon om omfanget av disse fakturaene da styret eller Bergen kommune spurte om dette.

- Krevende

Havnedirektøren tok beslutningen i forkant av gårsdagens styremøte, hvor kommunens granskingsrapport om ham selv var første punkt på dagsordenen. Avgjørelsen begrunnes med tre forhold: hensynet til Bergen og omland havnevesen (BOH) og hensynet til gjennomføringen av omstillingsprosessen Havnevesenet står midt oppe i.

— I tillegg kommer mediedekningen denne saken har fått, sier Linga.

Han synes saken har vært belastende.

— Det har vært en krevende sak.

— Hvor alvorlig synes du forholdene som er avdekket rundt fakturaene er? Er de isolert sett alvorlige nok til at du trekker deg?

— Godt spørsmål. Men jeg vil ikke gå inn i spekulasjoner rundt det. Nå er jeg opptatt av at saken finner sin løsning, svarer Kjell-Rune Linga.

Han bedyrer at det nå ikke er mer å finne i saken.

— Jeg håper vi er ferdige nå. Det er ikke mer å hente, sier han.

To år, syv direktører

Styret i BOH brukte ikke veldig lang tid på å behandle saken. Et enstemmig styre valgte å "konstatere" at Linga har trukket seg. Styret ønsker samtidig at Linga blir sittende i stillingen inntil en ny havnesjef er på plass.

Styreleder og ordfører i Bergen, Gunnar Bakke (Frp), valgte å erklære seg inhabil da saken ble behandlet siden han selv er omtalt i granskingsrapporten. Dermed ble det styrets nestleder, Austrheim. ordfører Ola Lysø (Ap), som meddelte styrets beslutning.

— Vi tar saken veldig alvorlig, men samtidig er det ikke bare Linga som har gjort feil i denne saken. Vi som styre må også ta vår del av ansvaret, sier Lysø.

Når Linga nå er ferdig som Havnedirektør, er han den sjette som har sittet i direktørstolen i stillingen på under to år. I februar 2010 gikk Gunnvald Isaksen av noen måneder før han nådde pensjonsalderen som følge av en granskingsrapport. I en meget kort periode satt styreleder Gunnar Bakke også som konstituert direktør, før Eli Glambæk ble konstituert. Hun ble erstattet av Geir Olav Mandt, som ble sittende et halvt år før han trakk seg. En kort stund overtok Anita Meidell som konstituert direktør, før Linga overtok. Nå er også hans dager som havnedirektør snart talte.

— Det er veldig beklagelig at det har vært så mange i den jobben på så kort tid. Vi liker det ikke, sier Ola Lysø.

Hvem som blir den syvende havnedirektøren i Bergen på under to år kort tid, er ikke avklart.

BOH vil nå sette ekstra fart i ansettelsesprosessen for å få på plass den nye havnedirektøren så snart som mulig.

— Vi er gjennom første runde. Det skal ikke ta så lang tid, sier styreleder Bakke.