Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen ble anklaget for å ha misbrukt opplysninger fra legejournalen til en av de fremste marinetoppene. Senere ble han også gransket for påstander om mobbing og økonomisk mislighold. I alle sakene ble konklusjonen at sanitetssjefen i Sjøforsvaret ikke hadde opptrådt klanderverdig.

— Jeg har ikke gjort noe galt, og det kjennes godt at jeg nå er renvasket, sier han.

Mobbesaken ble klaget inn av en offiser som følte seg trakassert av Sommerfelt-Pettersen.

- Svertekampanje

Journalsaken begynte å rulle da Sommerfelt-Pettersen for over tre år siden søkte den ledige stillingen som sjef for hele saniteten i Forsvaret. Sanitetsinspektøren var innstilt som nummer én av tyve søkere til jobben av avtroppende sanitetssjef Leif Rosén.

— Han var den klart best kvalifiserte. De fleste ansatte i saniteten ønsket ham dessuten som min etterfølger, sier Rosén.

— Jeg opplevde dette som en svertekampanje. Det er det ingen tvil om, sier Sommerfelt-Pettersen.

Strid om legejournal

Årsaken til anmeldelsen til Helsetilsynet var en påstand om at Sommerfelt-Pettersen og hans nestsjef Vilhelm Kofoed urettmessig gikk inn i legejournalen til en av marinetoppene. De ble i tillegg beskyldt for å ha spredt informasjon fra denne legejournalen.

Helsetilsynet ga både Sommerfelt-Pettersen og Kofoed en advarsel for forholdet.

Duoen klagde avgjørelsen inn for Helsedepartementet. Klagen ble tatt til følge, og advarselen trukket med begrunnelse at det ikke hadde forekommet kritikkverdige forhold.

Søknaden nullet ut

I mellomtiden var søknaden hans til toppjobben i Forsvarets sanitet lagt til side fordi han var under etterforskning, og en annen ble ansatt i stillingen.

Sommerfelt-Pettersen ble også gransket for påståtte, økonomiske misligheter.

— Sjøforsvaret endevendte alle bilagene jeg hadde hatt befatning med over en femårsperiode, uten å finne uregelmessigheter, sier Sommerfelt-Pettersen.

Først ganske nylig, etter selv å ha purret på det, fikk han en skriftlig bekreftelse fra Sjøforsvarsstaben om at han ikke har gjort noe kritikkverdig i noen av de tre sakene som han ble gransket for.

Sjakk matt

— Hvordan opplevde du denne prosessen rundt anmeldelsen til Helsetilsynet?

— Det var veldig lite hyggelig å bli anmeldt for et forhold som jeg følte var en naturlig del av utførelsen av min jobb som sjef for saniteten i Sjøforsvaret. Jeg ble på en måte satt sjakk matt.

Ledelsen tier

Sjøforsvarsstaben vil ikke si så mye om saken.

— Den er avsluttet hos oss. Utover dette vil ikke detaljene i sakenbli ytterligere kommentert, avkreftet eller bekreftetav Sjøforsvarsstaben, sier kommandørkaptein Nils Kristian Haugen, presse- og informasjonsoffiser i Sjøforsvaret.

— Hvorfor vil dere ikke kommentere den?

— Saken dreide seg om arbeidsforhold til enkeltpersoner i Sjøforsvaret. Det er i tråd med normale retningslinjer i slike saker at vi ikke uttaler oss om dem, sier Nils Kristian Haugen,

— Har Sommerfelt-Pettersen fortsatt tillit?

— Sjøforsvarsstabens generelle bemerkning er at vi har tillit til samtlige ansatte i Sjøforsvaret, og at de navngitte personene fortsatt er ansatt hos oss, sier Haugen.