Nøyaktig hvordan smitten spredte seg til barna har ikke BT greid å bringe på det rene. Men det er klart at det var en voksen pasient som uten å vite det hadde smitten i seg før hun kom til sykehuset for å føde. Først ble barnet hennes smittet, og så spredte smitten seg videre til rundt fem nyfødte barn.

— Trange forhold ved nyfødtavdelingen gir risiko for all overføring av smitte. Vi gikk gjennom rutinene våre etter salmonellautbruddet i 1999, uten at vi fant alvorlig rutinesvikt. Et salmonellautbrudd kan uansett være vanskelig å gardere seg hundre prosent mot, sier overlege Stig Harthug ved avdeling for sykehushygiene til Bergens Tidende.

Overlege Øystein Søbstad ved Infeksjonsforebyggende kontor i Bergen kommune har behandlet Leo Blom.

— Når så små barn blir smittet går de med bakteriene i tarmen lenge etter at det akutte sykdomsstadiet er over. I dette tilfellet var det ikke barnets helse vi var mest redd for, men smitten som kunne overføres til andre, sier Øystein Søbstad til Bergens Tidende.

— Forteller salmonellautbruddet i 1999 noe om de trange forholdene for nyfødte på Haukeland sykehus.

— Det sier kanskje heller noe om at de hygieniske retningslinjene ikke alltid blir fulgt, sier Søbstad.