Sitt voksne liv har den gambiske filosofen og utviklingseksperten benyttet til å informere om og bekjempe den urgamle skikken som fremdeles gjør mange afrikanske kvinner lemlestet for livet.

I går holdt Touray foredrag om omskjæring og kjønnslemlestelse for helsepersonell på Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssjukehus.

Denne uken er hun invitert på norgesturné av de norske kvinneorganisasjonene som står bak høstens innsamlingsaksjon for NRK.

— Som vanlig er blant jenter, gledet jeg meg til festen som skulle markere at jeg ble voksen. Min mor, bestemor, mine tanter, hele slekten var til stede. Det skulle være god mat, sang og dans. Jeg var kledd opp i mine vakreste klær. Men ingen hadde fortalt meg hva som skulle skje og hvilken smerte jeg skulle gå gjennom, sier Touray.

Selv har den 51 år gamle kvinnen tre døtre. Ingen av dem er omskåret.

Urgammel skikk

Omskjæring eller kjønnslemlestelse er en urgammel skikk. Den praktiseres i dag i mange afrikanske land og i enkelte områder i Midtøsten.

— I Afrika regner vi med at 20 millioner i kvinner er omskåret. De aller fleste kvinnene lider i stillhet fordi alle temaer knyttet til seksualitet fremdeles er et tabubelagt emne, sier den afrikanske eksperten.

Hun nyttet derfor anledning til å gi ros til Hodan Saeed. Den norsk-somaliske jenten har bidratt til å sette temaet på den norske dagsordenen. 18-åringen som er bosatt i Bergen, har invitert de lokale helsepolitikerne til å gjøre oppgjør mot omskjæring.

— Hodan er en modig jente. Hun kan bli en viktig rollemodell for andre norsk-afrikanske jenter, sier Touray.

Ingenting i Koranen

Gang på gang understreker Touray at det er en feiloppfatning at omskjæring knyttes direkte til den muslimske tro.

— Det er tradisjon som er knyttet til en sterk mannsdominert, undertrykkende kultur. Det barbariske ritualet er et middel for mannen til å kontrollere og undertrykke kvinnenes seksualitet.

— Det står ingenting i Koranen om at kvinner skal omskjæres. Jeg har lest Koranen mange ganger. Men jeg har ikke funnet det noe steder. Det er en direkte mistolkning som religiøse ledere har funnet på for å opprettholde et gammel ritual, sier Touray, som understreker at omskjæring også praktiseres i enkelte kristne miljøer.

Hun innser at det kan ta tid og at det vil være krevende å forandre det afrikanske samfunnet slik at det blir slutt på den grusomme lemlestingen.

Det trengs både holdningsendringer og lovendringer. Hun understreker at det er nødvendig å jobbe på tvers av landegrensene.

— Vi vet at jenter som hører hjemme i land der omskjæring er forbudt, blir fraktet over landegrensene for å bli omskåret. Derfor er det viktig å utvikle et internasjonalt lovverk som forbyr kjønnslemlesting, sier hun.

«FEILTOLKER RELIGIONEN»:- Det står ingenting i Koranenom at muslimske kvinneromskjæres. De som mener det,feiltolker religionen, siergambiske Isatou Touray.
TOR HØVIK