— Man skulle tro det var verdens undergang om man blir nektet og ikke får gå inn på et utested å drikke øl. Det er en rar verden, sier dørvakten til BT.

Han ble skallet ned av studenten klokken 00.50 natt til 18. mai. I retten forklarte studenten at han mistet besinnelsen da han ble ektet tre ganger på utestedet mens vennene fikk komme inn.

— Nesen min ble brukket og er fortsatt skjev. Jeg var sykmeldt i to uker, forteller dørvakten.

- Dette var i overkant

Han sier at han har arbeidet som dørvakt i syv år og er vant til at gjester blir aggressive når de nektes adgang.

— Men dette var i overkant. Vi hører ofte verbale trusler, men det er nå sjelden man blir angrepet på denne måten, sier han.

Dørvakter et særlig vern

Retten har dømt studenten til 90 dager ubetinget fengsel. Han må også betale 1600 kroner i skadeerstatning og 15.000 kroner i oppreisingserstatning til dørvakten.

Han har tilstått det han gjorde og godtok at dommen ble avsagt som en tilståelsesdom, noe som er besparende for rettsvesenet.

I retten var det tema om studenten skulle ilegges samfunnsstraff ettersom han holdt på med en oppgave i forbindelse med studiene. Dette sa retten klart nei til.

«Retten peker særlig på at vold i forbindelse med uteliv er noe lovgiver har vurdert slik at det bør straffes strengt, av allmennpreventive hensyn. Dette er kanskje i særlig grad viktig når det gjelder vold mot dørvakter, som er i en særlig utsatt stilling for slike hendelser i forbindelse med sin arbeidssituasjon», heter det i dommen.

— Jeg hadde forventet å få noe mer oppreisingserstatning, ettersom bruddet var komplisert. Samtidig er jeg fornøyd med at han må sone fengsel. Slik oppførsel er uakseptabel, sier dørvakten.