Kine Clevenger fikk avslag på fedmebehandlig ved Førde Sentralsykehus fordi hun bodde i Oslo og ikke på Vestlandet, melder NRK Hordaland.

På tross av fritt sykehusvalg, fikk kvinnen beskjed om at på grunn av manglende kapasitet prioriterer Helse Vest egne pasienter.

Clevenger er sykelig overvektig og trenger medisinsk hjelp. Førde Sentralsykehus er et av svært få sykehus i landet som tilbyr fedmeoperasjoner for overvektige.

— Det skal ikke måtte være nødvendig å flytte for å kunne få helsehjelp i dette landet. Fritt sy-kehusvalg stemmer i praksis ikke, mener Clevenger.

For to år siden flyttet Clevenger fra Oslo til Helse Vests region for å få rett til operasjon. Hun står i dag på venteliste i Førde, og sykehuset har lovet operasjon innen 18 måneder.

Pasientombud i Bergen, Grethe Brundtland, ser svært alvorlig på denne situasjonen.

— Pasienter skal kunne søke seg til de sykehusene de ønsker. Når en ikke får oppfylt retten til fritt sykehusvalg, er det lovbrudd, sier Brundtland.