JAN STEDJE jan.stedje@bergens-tidende.noLikestillingsombudet er rystet over avvisningen av mannen, etter at paret i fire år har forsøkt å få barn sammen. Behandlingsmetodene finnes for dette paret, både ved inseminasjon og befruktning utenfor kroppen. Men det er "feil" kjønn som har forplantningsproblemet i dette tilfellet! Forskjell på kjønn I et brev til sosial— og helsedepartementet skriver Likestillingsombud Kristin Mile at paret, etter opplysninger gitt av et offentlig sykehus, ville fått behandling om det var kvinnen som var infertil og han hadde barn fra før!- På bakgrunn av Likestillingsloven paragraf 3, som forbyr forskjellsbehandling på grunn av kjønn, ber jeg om en forklaring skriver Likestillingsombud Kristin Mile i brevet til Helsedepartementet. Lange køer av menn Nå har også Statens helsetilsyn sett på saken. Helsetilsynet viser til det de kaller "større etterspørsel fra menn for tiden, enn tilbudet for denne type behandling".- Dette fører igjen til at hver enkelt institusjon må foreta en prioritering blant dem som søker behandling for infertilitet, sier seniorrådgiver Dag Inge Våge i Helsetilsynet til Bergens Tidende.Den vanlige IVF-metoden (invitrofertilisering), eller rør-befruktning, er egnet også for par som er infertile grunnet nedsatt sædkvalitet hos mannen.- Når det gjelder ICSI (brukt i tilfeller med særlig dårlig sædkvalitet red. anm.) er dette en relativt ny metode for behandling av mannlig infertilitet. Den er også mer tidkrevende enn vanlig IVF, sier Våge.- Institusjonene opplever nå en stor og økende etterspørsel etter ICSI-metoden fra menn, sier han.Av svarbrevet til Likestillingsombudet går det frem at dette kan være en medvirkende årsak til at en infertil mann er blitt nektet behandling ved et offentlig sykehus som har godkjenning til å utføre ulike typer kunstig befruktning.Helsetilsynet viser også til at Lov om medisinsk bruk av bioteknologi slår fast at både mannlig og kvinnelig infertilitet er indikasjon for IVF-behandling.

Fakta/kunstig befruktning * I alt åtte klinikker i Norge er godkjent for å behandle mannlig infertilitet etter metoden ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection). Sædcellene er da i en tilstand som litt ekstremt kalles "sædceller i rullestol".* Klinikkene som disse menn kan henvende seg til for å få hjelp, er Haukeland, Volvat, Ullevål, Rikshospitalet, Fylkessykehuset i Haugesund, Røde Kors klinikk og de to regionsykehusene i Trondheim og Tromsø. * Ventelistene for menn som trenger enten den vanlige IVF-metoden (Invitrofertilisering) eller ICSI-metoden er blitt stadig lengre.