• Politiet prøvde å omgå rettens kjennelse, sier sorenskriver. - Markant brudd på menneskerettighetene, mener Bergen tingrett.

Sorenskriver Håkon Rastum i Nordhordland tingrett kritiserer politiet etter at en 33 år gammel mann ble pågrepet igjen, samme dag som han ble besluttet løslatt.

— Jeg synes dette er en uriktig måte å gjøre det på. Hvis de var uenige i kjennelsen, kunne de anket til Gulating, sier Rastum.

Sjåfør ved innbrudd

Den 33 år gamle rumenske statsborgeren er siktet for seks boliginnbrudd i Øygarden, Fjell og Bergen. Han har innrømmet at han var sjåfør ved to av dem.

Mannen hadde allerede sittet på overtid i politiarresten da han ble fremstilt for varetektsfengsling onsdag i forrige uke, sammen med to medsiktede. Regelen er at man ikke skal sitte i politiarresten i mer enn to døgn før man overføres til fengselet.

Norge har opp gjennom årene blitt sterkt kritisert for overdreven bruk av glattcelle, blant annet fra FNs torturkomite. Årsaken er at forholdene er langt mer spartanske og psykisk belastende i politiarresten enn i fengselet.

Nordhordland tingrett fengslet de tre mennene, men under en klar forutsetning: At de skulle overføres til fengsel så snart som mulig, og senest i løpet av to dager. Hvis ikke ville det være i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), artikkel 8.

Hadde ikke plass

Men fengselet klarte bare oppdrive to varetektsplasser. Dermed valgte politiet å formelt løslate 33-åringen, før det umiddelbart ble besluttet ny pågripelse. Mannen ble sittende på glattcelle nok en natt.

— Når siktede blir løslatt og pågrepet igjen samme dag, uten at han har pådratt seg nye forhold, så taler omstendighetene for seg selv. Dette fremstår som en omgåelse av rettens kjennelse, sier Rastum.

Også mannens forsvarer reagerer:

— Jeg reagerer på at politiet ikke løslot ham fredag. Det var forutsatt at han skulle få fengselscelle senest innen fredag da han ble varetektsfengslet onsdag. Når man formelt løslater ham for å fremstille ham på ny, omgår man det retten satte som forutsetning, sier advokat Jannicke Keller-Fløystad.

- Ingen god løsning

Onsdag kveld kommenterte Rastum saken på Twitter, og fikk følgende svar fra politimester Geir Gudmundsen: «Ok, kjenner ikke til den konkrete saken. Høres ikke ut som en god løsning».

Da 33-åringen ble fremstilt for fengsling for andre gang, i Bergen tingrett, ble han løslatt mot meldeplikt, med denne begrunnelsen:

«Retten mener at fengsling av siktede som allerede har oppholdt seg seks døgn i politiarresten, og dersom han fengsles nå vil måtte oppholde seg der i til sammen åtte døgn, er et brudd på EMK art. 8.»

Også Bergen tingrett kritiserer politiet skarpt, og påpeker at 33-åringen ble formelt, men ikke reelt løslatt.

«I denne saken står man overfor et markant brudd på EMK art. 8», skriver retten.

33-åringen har forklart at han opplevde det som en stor belastning å sitte i arresten, og uttalte i fengslingsmøtet at han hadde begynt å snakke med seg selv.

— Han er lettet over at han ble løslatt. Jeg er svært fornøyd med rettens beslutning. Jeg håper at domstolene endrer praksis og stiller strengere krav til politiet når man behandler fengslinger. Selv om man har begått et lovbrudd og skal sitte i varetekt, må ikke brudd på EMK artikkel 8 aksepteres. Det betyr at man ikke skal isoleres på en glattcelle i politikjelleren i flere døgn, sier advokat Keller-Fløystad.

- Ikke hjemmel

— Når domstolen ikke har besluttet isolasjon av siktede, er det ikke hjemmel for å tilbakeføre siktede til politiarresten. Bergen tingretts kjennelse innebærer at denne praksisen ikke kan fortsette, sier hun.

BT har vært i kontakt med Torunn Strand, politiadvokat i Hordaland politidistrikt. Hun var aktor i det første fengslingsmøtet, men ikke i det andre. Hun vet derfor ikke hvorfor manen ble pågrepet igjen.

Politiinspektør Sidsel Isachsen kan heller ikke svare. Hun opplyser at hun ikke kjenner detaljene i saken.

KRITISK: - Jeg reagerer på at politiet ikke løslot ham fredag, sier Jannicke Keller-Fløystad.
LOVBRUDD: Politimester Geir Gudmundsen får kritikk fra to tingretter og en forsvarsadvokat etter at en 33 år gammel mann ble sittende altfor lenge i politiarresten.