— Det er virkelig første gang jeg opplever at noen blir løslatt fordi de har fått husarrest av sin mor. Dette var veldig uvanlig, sier politifullmektig Rudolf Christoffersen i Hordaland politidistrikt til BT.

Ute på prøve

I går gikk politijuristen til Bergen tingrett og ba om at en 29 år gammel iraker skulle varetektsfengsles. Bakgrunnen var at mannen har begått og erkjent en rekke straffbare forhold. Kriminalitet som vil føre til at han får en lengre fengselsstraff.

Mannen er fra før av dømt to ganger, blant annet for ran. I mai slapp han ut på prøve. Den første tiden gikk bra, men så sprakk 29-åringen totalt.

— Han har en resttid fra denne dommen på fire måneder. Han vil få en lang straff for de nye forholdene han har begått. Vi mener derfor det ikke vil være et inngrep over for ham å fengsle ham nå, sier Christoffersen.

Men retten ville det annerledes. De fester lit til at 29-åringens mor har så god kontroll på sin sønn at hun kan holde ham i hus hjemme.

Har liten tro

Retten viser til at dersom sønnen ikke holder seg fri for rus, så vil han bli kastet ut hjemmefra. Det vil medføre et raskt tilbakefall til rusmiljøet og dermed også hyppig kriminalitet. 29-åringen har gitt uttrykk for at dette er noe han overhode ikke ønsker.

— Jeg har liten tro på at en mann som har gått på harde stoffer over lang tid bare kan kutte ut på dagen, sier politifullmektig Christoffersen.

Han påkjærte rettens kjennelse på stedet, min fikk heller ikke medhold i at mannen skal sitte i arrest til lagmannsrettens har sagt sitt.

— All erfaring tilsier at veien tilbake til rus og kriminalitet er kort for personer i 29-åringens situasjon. Det har jeg selv sett fra min tid som sykepleier, sier politiadvokaten.

Han understreker derimot at det står respekt av de forsøk moren til 29-åringen har gjort for å få sin sønn på rett spor.

— Det synes jeg er veldig fint gjort, men dessverre tror jeg ikke det vil holde særlig lenge i denne saken, sier Christoffersen.

Respekt for moren

Mannens forsvarer er svært tilfreds med avgjørelsen som retten kom til. Den er voksen, mener han.

— Det var en riktig avgjørelse. Han har holdt seg borte fra rus siden moren ga ham husarrest. Min klient har stor respekt for sin mor, og vil følge hennes pålegg. Det er lenge siden han har bodd hjemme. Dette er noe han ønsker å få til, sier advokat Jostein Alvheim.

Han mener et opphold bak murene ville stukket kjepper i hjulene for en mann som forsøker å komme seg på rett spor.

— Han er innstilt på å gjøre opp for seg, men skal han kunne fullføre det planlagte behandlingsopplegget ville fengsel være svært ødeleggende nå, sier Alvheim.