Han fikk med seg overskriftene på nettavisen før han gikk hjemmefra denne fredagen. En viktig dag i 30-åringen Kosuke Uedas liv, han skulle disputere for doktorgraden ved universitetet i Bergen. Tema for dagen var hvilke konsekvenser endringer i fjellformasjoner kan få for bevegelser i jordskorpen.

— Jeg besluttet at jeg ikke skulle lese mer enn overskriftene før jeg gikk inn. Det var et stort jordskjelv, men det var ikke klart da at det skulle utvikle seg til å få så store konsekvenser, sier Ueda.

Han er født i Tokyo og fikk med seg litt skolegang før familien flyttet. Resten av oppveksten fikk han i Tyskland. Sist han var på ferie i Japan, var i 2009. Hans familie i Japan er ikke direkte berørt, men han følger nyhetsbildet nøye.

— Jeg følger med på japansk TV på nettet. Det er veldig vondt å se på ødeleggelsene, men mennesker har generelt en enorm evne til å håndtere og bearbeide slike sterke inntrykk, sier han.

Han mener livet nå begynner å normalisere seg for mange japanere som ikke er direkte berørt. Og mange av dem er kritiske til dekningen, som de oppfatter som for dramatisk.

Porsjonerer sannheten

Men han er ikke fornøyd med informasjonspolitikken i krisesituasjoner.

— Jeg er overbevist om at det er en del av katastrofeplanen i mange land å porsjonere ut sannheten, slik at man ikke skremmer folk og skaper panikk. For eksempel er det bare ikke mulig å evakuere 35 millioner mennesker fra Tokyo og nærområdene, selv om det skulle være nødvendig, sier han.

Den største bekymringen er kjernekraftverket i Fukushima, der man gjør alt for å unngå nedsmelting i reaktorene. Han synes det er ironisk at et av få land i verden som har nedfelt i grunnloven at de skal være atomvåpenfri, for andre gang er rammet av en atomkatastrofe.

Usikker fremtid

  • Vi vet ikke hva som kommer til å skje, og sjøvann som blir brukt til å kjøle ned anlegget, blir sluppet ut i havet igjen. Radioaktiv stråling kan få veldig store konsekvenser for mennesker og dyreliv i store områder. I Tyskland må man fortsatt undersøke stråleverdiene i villsvinkjøtt som kommer fra områder utsatt for radioaktiv stråling fra Tsjernobyl, sier han.

Japan ligger i et område utsatt for jordskjelv og har laget katastrofeplaner lenge. Innbyggerne vet at noen skjelv kommer tilbake på samme sted. Beregninger er gjort på at et stort jordskjelv i Sagami-bukten i 1923, kan gjenta seg og ta livet av så mange som èn million mennesker. I 1923 døde 140.000 mennesker, de fleste som følge av branner fordi gass var hovedkilden for energi.

Et fattet folk

  • Vi er ikke uten medfølelse, men japanerne har blitt vant med å ha denne jordskjelvtrusselen og opptatt av å bygge opp igjen landet og komme tilbake til hverdagen. Mange mennesker som bor i Tokyo var tilbake på jobb allerede mandag. Det er alles ansvar å gå videre, og verden må ikke glemme andre tragedier i verden, som det som foregår i Libya. Vi må ikke glemme dem, sier han.

Mot slutten av måneden skal hans far flytte tilbake til Tokyo etter å ha bodd en årrekke i Tyskland, hvor han nå er pensjonist.

— Han har fått tilbud om en deltidsstilling ved et japansk universitet, hvor han skal undervise. Jeg kan også godt tenke meg å benytte anledningen til selv å få et lengre opphold i Tokyo nå, sier han.

DESPERAT KAMP: Japanske soldater leter etter flere ofre i en by som ble ødelagt av jordskjelvet og tsunamien i Rikuzentakata, nordøst i Japan. FOTO: Reuters
SKADET: Lobbyen på sykehuset i Ishimaki er overfylt med mennesker som ble skadet i jordskjelvet og tsunamien. FOTO: Reuters.