— Jeg var på et møte hvor de fortalte om planene. Jeg tror det var Trond Hjelmeland som sa det, sier Erik Skjæveland.

— Han fortalte at de skulle få en mann inn i bystyret for Frp for å få vite mer om det som skjedde.

Skjæveland satt på den tiden i styret i Bergen Tekniske Fagforening sammen med Jarle Veivåg og Trond Hjelmeland.

— Jeg sa klart fra om at jeg syntes det var en dårlig idé og ga klart uttrykk for at dette var helt feil måte å gjøre det på.

Ytterligere et tidligere styremedlem i BTF bekrefter historien overfor BT. Vedkommende vil være anonym.

— Jarle Veivåg spurte meg om jeg ville bli med på å melde meg inn i Frp.

— Hvorfor skulle du det?

— For da kunne de kuppe nominasjonen og få inn en fra fagforeningen og hjelpe dem litt. Det sa jeg nei til.

— Brukte Veivåg uttrykket «kuppe»?

  • Ja.

Det var etter møtet, men før nominasjonen at Erik Skjæveland valgte å kontakte Fremskrittspartiet om saken.

— Men de var jo ikke interessert.

Han mener planene ble omtalt i hvert fall ved én annen anledning.

— De fleste som satt i styret den gangen visste om dette. Det ble jo fortalt på et styremøte, sier Skjæveland, som hevder å ikke ha noen forbindelse til Arbeiderpartiets Teknisk faglag.