— Jeg ble så paff at jeg holdt på å dette om. Jeg hadde aldri forestilt meg at sykepenger og fødselspenger ikke skulle regnes som inntekt dersom man blir arbeidsledig, sier Linn Kleppevik fra Sund.

Onsdag skrev BT at gravide forbigås på arbeidsmarkedet, og at Likestillingsombudet opplever en jevn og markant økning i saker der kvinner føler seg forskjellsbehandlet som følge av graviditet eller fødselspermisjon.

— Ifølge Aetat har jeg ikke hatt utbetalt en arbeidsinntekt som minst svarer til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp i det siste året, eller 3 ganger grunnbeløpet i løpet av de tre siste årene. Men i hele denne perioden har jeg jo hatt en skattbar inntekt på over 200.000 kroner per år, forteller Linn Kleppevik.

Operert i ryggen

Hun ble sykemeldt på grunn av en vond rygg i mars 2002, og operert fire måneder senere. Da var hun allerede gravid med sitt første barn. Da ryggen var bra igjen, gikk hun derfor rett ut i svangerskapspermisjon. Kort tid etter ble hun gravid igjen, slik at den andre svangerskapspermisjonen avløste den første.

— Til sammen har jeg vært ute av arbeidslivet i nesten tre år. Fordi jeg har vært sykemeldt, og har hatt to fødselspermisjoner, mister jeg altså retten til dagpenger.

Linn Kleppe synes regelverket både er uforståelig og urimelig.

— Hadde vi visst at jeg risikerte å miste økonomiske rettigheter ved å være hjemme med barna, ville nok jeg og mannen min delt på den siste permisjonen. Men vi syntes det var mest praktisk at jeg var hjemme. Både fordi mannen min tjener mer enn meg, og fordi han er selvstendig næringsdrivende.

— Slik regelverket er bør jo folk rett og slett advares mot å få barn tett. De må i alle fall være brennsikre på at de har en jobb å komme tilbake til. Nå kan det sies at min situasjon er spesiell, i og med at jeg var lenge sykemeldt på grunn av ryggen. Men hva om jeg hadde vært så syndig at jeg fikk tre barn på rappen? Da hadde situasjonen vært den samme, påpeker Linn Kleppevik.

Etablerer egen salong

Hennes tidligere arbeidsgiver har ikke lagt skjul på at oppsigelsen har sammenheng med sykefravær og permisjoner. Linn Kleppevik har bestridt oppsigelsen, men ønsker ikke å gå tilbake til en jobb der hun ikke er velkommen. Hun er utdannet frisør, og er nå i ferd med å etablere sin egen salong.

— Noen måneder med dagpenger hadde vært en god etableringsstøtte. Nå blir det mye tyngre å komme i gang, konstaterer Linn Kleppevik.

— Men du starter opp likevel?

— Selvfølgelig. Jeg har ikke noe valg. Jeg har verken jobb eller annen inntekt, påpeker Linn, som like fullt er med godt mot og tror det hele vil gå bra til slutt.

— Jeg gleder meg til å komme skikkelig i gang med egen virksomhet. Men siden vi begge da vil være selvstendig næringsdrivende, vil det nok bli økonomisk vanskelig å få et tredje barn, sier Linn Kleppevik.

URETTFERDIG: Linn Kleppevik hadde fødselspenger da hun var hjemme med Tobias (2 1/2) og Gabrielle (14 mnd). Men da hun mistet jobben, viste det seg at fødselspengene ikke regnes som dagpengegrunnlag.
Jan M. Lillebø