I 2010 ble det registrert 170 overdoser av GBL/GHB i bergensområdet. Politiet avdekket at det ble innført store mengder av stoffet fra Polen til Bergen.

Frifunnet

En 33 år gammel polakk ble dømt i den såkalte Squad22-saken. Flere av de involverte hadde tatoveringer med «Squad22», og politiet mente de drev organisert kriminalitet.

Tingretten mente 33-åringen var med å innføre 140 liter GBL til Vestlandet sammen med tre andre landsmenn. De ble også funnet skyldige i å ha tatt inn store mengder av det ulovlige stoffet fra Norge til Polen.

De fire anket dommene fra Bergen tingrett, og nylig avsa Gulating lagmannsrett dom. Her ble 33-åringen frifunnet blankt, til tross for at tingretten mente han var skyldig og ila ham to år fengsel.

Tre andre dømt

Lagmannsretten dømte en 34 år gammel polakk til fengsel i 3 år og 6 måneder. Det er samme dom som han fikk i tingretten. En 32 år gammel mann ble dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder. Dette er 9 måneder mindre enn han fikk i tingretten.

En 28-åring fikk opprettholdt straffen på 2 år fengsel i lagmannsretten.

— Jeg registrerer at lagmannsretten har gitt mildere straff enn påtalemyndigheten la ned påstand om. Samtidig har påtalemyndigheten fått medhold i at fire år fengsel er passende utgangspunkt for innføring av 98 liter GBL, sier statsadvokat Arild Oma.