Hun og Stig Vedeler Schjerpen har begge barn på de to øverste ventelisteplassene til Montana barnehage.

Forrige uke oppdaget de at tre andre barn med dårligere ventelistedato hadde fått tilbud i barnehagen de har som førstevalg.

— Nå kan det gå et helt år til vi får plassen vi har rett på, sier Guddal.

Fikk annet tilbud

Årsaken skal være at de den 20. mai fikk tilbud om plass i nyopprettede Kniksens Plass barnehage.

Da tre ledige plasser ble meldt inn i Montana barnehage bare dager senere, gikk de til barn lenger bak på ventelisten, som fortsatt sto uten tilbud.

— Det var presisert i brevet at vi ville beholde plassen i køen i Montana barnehage, uavhengig om vi takket ja eller nei, sier Schjerpen.

— Men fordi plassene kom før suppleringsopptaket gjelder plutselig ikke reglene lenger. Da har de gått til de som ikke har tilbud.

- Et lotteri

Ifølge informasjonen foreldrene har fått fra saksbehandler på Fagavdelingen, ville de fått plassene dersom de var meldt inn før eller etter hovedopptaket.

I tillegg ble hovedopptaket utsatt fra 10. mai til 20. juni. Dersom det hadde gått som planen, ville opptaket fulgt venteplasslistene.

— Det er gjort en åpenbar saksbehandlingsfeil da det ble tildelt plasser, mener Guddal.

— Det må være klare regler på når plasser blir levert inn og hvem som skal ha de. Dette blir nesten som et lotteri der det er timing på når plassene blir ledig er det avgjørende, ikke hvor på ventelisten man står. Vi er blitt lurt i en felle.

Uten plass

Aksels foreldre takket ja til plassen i Kniksens barnehage, men Schjerpen takket nei og står derfor uten plass etter sommeren.

— For oss som sykler til jobben var det uaktuelt. Det skaper nå en vanskelig situasjon i forhold til når min kone kan komme tilbake i jobb, sier han.

For Guddals familie er det en siste utvei, og slett ikke en ønsket situasjon.

— Det betyr så mye for oss at Aksel får gå i Montana barnehage. Da får han en tryggere start sammen med storebroren sin, sier tobarnsmoren.

Sendt klage

Etter å ha tatt kontakt med pedagogisk leder i Montana barnehage og med Bergen kommune, sendte de to foreldrene hver sin klage til kommunen 31. mai.

— Vi hadde håpet at vi kunne løse dette uten å sende inn skriftlig klage, men det har ikke gått, forteller Schjerpen.

I klagen peker de også på at plassene i Montana ble ledig før svarfristen for Kniksens Plass barnehage var gått ut.

— Plassene i Montana burde gått til oss, og så burde de etter oss på ventelisten fått plass i Kniksens, mener Guddal.

— Vi sto på førsteplass på ventelisten og hadde søskenprioritering. Saken er jo så enkel at det er innlysende. Det er bare Bergen kommune som ikke forstår det.

Flere rammet?

Men foreldrene har lite å vinne på medhold i klagen. De ønsker å få plassene de har rett på, men de er jo allerede gitt til noen andre.

— Men det minste de kan gjøre er å gi oss en garanti på inntaksstopp til vår sak er behandlet, mener Schjerpen.

Foreldrene frykter at flere kan ha vært utsatt for det samme som de.

— Om vi ikke hadde hatt så god kontakt med andre foreldre i barnehagen, ville vi aldri visst at vi hadde mistet retten på plasser vi skulle ha hatt, forklarer Guddal.

— Dersom plasser er meldt inn i andre barnehager nå mens hovedopptaket pågår, kan det samme ha skjedd der, mener hun.

- Få klager

Marianne Boge, seksjonsleder for barnehage i Bergen kommune, hadde enda ikke mottatt klagen fra Guddal og Schjerpen da bt.no snakket med henne før helgen.

— Jeg kan ikke si noe om denne konkrete klagen, men vi vil selvsagt behandle den på en skikkelig måte, sier seksjonslederen.

Ifølge henne vil saksbehandlingstid vil være maksimalt tre uker. Altså er sjansen stor for at saken ikke blir behandlet før suppleringsopptaket etter 20. juni.

Boge kan ikke si noe om at hun har opplevd flere lignende klager.

— Generelt kan jeg si vi får veldig få klager på barneopptaket, men vi får mange henvendelser med spørsmål om opptak, ventetider og opptaksordningen, mener hun.

FORTVILET: - Vi har prøvd alt, sier foreldre Vanja Iren Guddal og Stig Vedeler Schjerpen. De sto på henholdsvis plass en og to på ventelisten til Montana barnehage, men opplevde begge å bli forbigått.
DYVEKE NILSSEN